Laida sukurta 2012 metais.

Sausio 27-oji yra arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties, o tuo pačiu ir jo atminimo diena. Jurgis Matulaitis – daugialypė XX amžiaus pradžios asmenybė, kurios svarbiausias palikimas mums - šventumo liudijimas.

Kitaip nei mums įprasta kalbant apie šventuosius, šis žmogus yra vienas iš mūsų, artimas ir prieinamas. Jo atminimas gyvas gimtosios Lūginės koplytėlėje, tėvų marijonų ir Marijos vargdienių seserų širdyse, daugybėje išlikusių rankraščių ir laiškų, asmeninių daiktų, kurie saugomi palaimintojo muziejuje, Marijamolėje, visai greta bazilikos, kurioje ilsisi J. Matulaičio palaikai. Siūlome laidą, kurioje sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS padeda iš arčiau pažvelgti į Jurgio Matulaičio gyvenimo kelią.

Laidą kūrė Kostas Kajėnas, Tomas Kavaliauskas, Lina Valantiejūtė ir Saulena Žiugždaitė.

Dėkojame už pagalbą Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijai.

Bernardinai.TV