Mykolo Romerio universiteto Filosofijos ir humanistikos instituto dėstytojai įsitikinę, kad filologijos specialistai reikalingi darbo rinkai, bet jie turi būti rengiami pagal inovatyvias studijų programas, siejančias filologijos studijas su kitų mokslo sričių studijomis. Parengti specialistai turi ne tik puikiai bendrauti keliomis užsienio kalbomis, bet ir išmanyti viešojo administravimo, verslo vadybos, teisės kalbos ir komunikacijos ypatybes. Tik tuomet jie galės konkuruoti ir turėti svarių pranašumų darbo rinkoje. Nuo 2011 m. Mykolo Romerio universitete būsimieji studentai gali rinktis taikomojo pobūdžio filologijos studijų programas, kuriomis siekiama parengti šiuolaikinius filologus, atitinkančius šiandieninės darbo rinkos poreikius.

Kokių kalbos specialistų reikia Lietuvos įmonėms

Siekdami išanalizuoti kalbos specialistų poreikį Lietuvos darbo rinkoje ir išsiaiškinti, kokių kalbinių gebėjimų labiausiai prireikia kasdieniniame dalykiniame bendravime, Mykolo Romerio universiteto dėstytojai atliko darbdavių apklausą. Jos rezultatai parodė, kad gebėjimas bendrauti dviem užsienio kalbomis yra didelis privalumas Lietuvos darbo rinkoje. Nors anglų kalba yra svarbiausia kalba, kurios žinių reikalauja darbdaviai, darbuotojai, gebantys bendrauti prancūzų, vokiečių, rusų, lenkų ir kitomis kalbomis, yra taip pat labai reikalingi. Darbdaviai pažymėjo, kad tarptautinių partnerių gimtosios kalbos žinios įgalina rinkti tiesioginę informaciją apie šalį ir jos verslo aplinką, suprasti partnerių mentalitetą, puoselėti formalius ir neformalius ryšius bei užtikrinti patikimą bendradarbiavimą. Taigi, siekdamos sėkmingo verslo, įmonės ieško darbuotojų, kurie puikiai moka ne tik anglų kalbą, bet ir kalbas tų šalių, su kuriomis jos bendradarbiauja.

Tarp svarbiausių užsienio kalbomis atliekamų darbinių užduočių darbdaviai mini bendravimą su įstaigos/įmonės svečiais ir užsienio partneriais, įstaigos/įmonės atstovavimą užsienyje, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, informacijos rinkimą ir analizę, gautų dokumentų nagrinėjimą ir įstaigos/įmonės dokumentų rengimą, korespondencijos vykdymą, straipsnių rašymą, pateikčių darymą ir pristatymą, tekstų vertimą ir redagavimą ir kt. Taigi, įstaigoms ir įmonėms reikalingi darbuotojai, turintys išlavintus dalykinės užsienio kalbos ir komunikacijos gebėjimus.

Kalbų specialistų poreikis Europoje

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato inicijuoti tyrimai rodo, kad kalbų paslaugų sektorius yra vienas iš sparčiausiai augančių ekonomikos sektorių Europoje. Kalbos specialistai, reikalingi vertimui raštu ir žodžiu, video medžiagos dubliavimui ir subtitravimui, IT programų lokalizavimui, internetinių svetainių globalizavimui, kalbų technologijų kūrimui, kalbų mokymui, daugiakalbių konferencijų organizavimui ir kitur (The size of the language industry in the EU, 2009).

Europos Komisijos įsteigto Daugiakalbystei skirto verslo forumo (Business Forum on Multilingualism) nariai teigia, kad daug mažų ir vidutinių Europos įmonių kasmet praranda užsakymus tik dėl kalbų įgūdžių ir kitų kultūrų pažinimo stokos. Jų eksporto galimybės gerokai padidėtų, jei jie pasinaudotų užsienio kalbas ir kultūras išmanančių specialistų paslaugomis. Todėl Verslo forumo nariai ragina įmones imti vartoti daugiau ir įvairesnių kalbų, o valstybines institucijas – plėsti kalbų mokymosi galimybes tiek bendrojo lavinimo, tiek aukštosiose mokyklose (Daugiakalbės bendrovės veikia efektyviau, 2008).

Mykolo Romerio universiteto filologijos studijų programos

Remiantis aptartų tyrimų rezultatais Mykolo Romerio universitetas parengė ir jau antrus metus sėkmingai vykdo dvi filologijos krypties bakalauro studijų programas – „Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (prancūzų arba vokiečių)“ ir „Vertimas ir redagavimas“. Abiejose programose didelis dėmesys skiriamas studentų praktinių gebėjimų ugdymui. Šalia bendrojo filologijos išsilavinimo studentai įgyja aukšto lygio dalykinės kalbos ir komunikacijos bei vertimo ir redagavimo gebėjimus, reikalingus tiek valstybinio, tiek privataus sektoriaus įmonėms, bendradarbiaujančioms su užsienio partneriais.

Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studentai studijuoja verslo, teisės ir viešojo administravimo sričių užsienio kalbas, išmoksta bendrauti dalykinėje aplinkoje, analizuoti ir referuoti dalykinę informaciją, rengti oficialius raštus ir straipsnius, pristatyti pateiktis, versti ir redaguoti dalykinius tekstus bei atlikti kitus darbus, būtinus sklandžiam tarptautiniam bendradarbiavimui tarp Lietuvos ir užsienio įstaigų ir įmonių. Studentai mokosi dirbti dviem užsienio kalbomis – anglų ir prancūzų arba vokiečių.

Vertimo ir redagavimo programa yra skirta rengti kvalifikuotus vertėjus – redaktorius, gebančius versti ir redaguoti humanitarinės srities (pažintinio pobūdžio, publicistinius, grožinius) bei socialinės srities (viešojo administravimo, ekonomikos, teisės, ES dokumentų) tekstus. Greta anglų kalbos studijų studentai alternatyviai renkasi dar vieną užsienio kalbą (norvegų, italų, ispanų, prancūzų, vokiečių).

Programų studentai turi galimybes išvykti studijuoti (vieną semestrą arba visus studijų metus) pagal ERASMUS mainų programą užsienio partnerių universitetuose Airijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Turkijoje. Šiais metais šia galimybe pasinaudojo apie trečdalį II kurso studentų. Dalį paskaitų ir pratybų programų studentams veda vizituojantys profesoriai iš užsienio universitetų.

Šalia pagrindinės filologijos studijų krypties studentai gali rinktis ir gretutinių studijų programą (Verslo, Ekonomikos, Viešojo administravimo, Teisės arba kt.) ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Dvigubo laipsnio studijos suteikia išskirtines profesines kompetencijas, kurios neabejotinai padės absolventams sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

Mykolo Romerio universiteto Filosofijos ir humanistikos instituto studijų programų komiteto pirmininkė prof. dr. Jolita Šliogerienė ir programų vadovės doc. dr. Sigita Rackevičienė, doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė.