„Grupės Harvardo studentų planuojamos atkurti „juodosios mišios“ meta mums iššūkį suderinti atsidavimą išraiškos laisvei, kuri yra mūsų universiteto pamatinė vertybė, ir įsipareigojimą auginti bendruomenę, paremtą civilizuotumu ir tarpusavio supratimu“ – taip rašo Harvardo universiteto rektorė Drew Faust, pareiškime, kurį išplatino po to, kai grupė Kultūros studijų klubo studentų suplanavo dalyvauti satanistinėse „juodosiose mišiose“, norėdami atlikti „edukacinį eksperimentą“. Rektorė sakė, kad ji dalyvaus „Šventojoje eucharistinėje valandoje ir priims palaiminimą Šv. Pauliaus bažnyčioje, Harvardo studentų miestelyje, prisijungdama prie kitų ir išreikšdama pagarbą katalikų tikėjimui Harvarde ir pademonstruodama, jog galingiausias atsakymas į užgaulias kalbas nėra cenzūra, bet motyvuota diskusija ir tvirtas nepritarimas“.

Štai visas pareiškimo tekstas:

„Gyvi ir atviri debatai yra esminis dalykas siekiant pažinimo, ir mes privalome išsaugoti šias vertybes net ir kontroversijos akivaizdoje. Išraiškos laisvė, kaip prieš daug laiko pasakė Justice Holmes, apsaugo minties laisvę ne tik tų, kuriems pritariame, bet ir tų, kurių minties mes nekenčiame.

Tačiau net jeigu mes suteikiame galimybę pasireikšti kuo įvairiausioms idėjoms, privalome prisiimti atsakomybę už diskutuotiną ir provokuojančią raišką, kuriai mes visiškai nepritariame. „Juodosios mišios“ atsirado kaip priemonė paniekinti Katalikų Bažnyčią. Jos tyčiojasi iš labai sakralaus katalikybės įvykio ir labai įžeidžia daugelį Bažnyčios narių, ir ne tik.

Studentų klubo sprendimas paremti šio ritualo atkūrimą yra nepakenčiamas; tai iš esmės prieštarauja vertybėms, tokioms kaip asmenų įtraukimo, priklausymo bendruomenei ir abipusės pagarbos – vertybėms, kurios turi apibrėžti mūsų bendruomenę. Labai gaila, kad šio renginio organizatoriai, gerai žinodami, kaip stipriai įžeidžia daugybę žmonių, nusprendė toliau tęsti savo užmojį, kuris yra akivaizdžiai nepagarbus ir kurstantis priešiškumą.

Nepaisant to, atsižvelgdama į universiteto įsipareigojimą saviraiškos laisvei, įskaitant ir tą, kuri gali mus giliai įžeisti, sprendimas tęsti ar atšaukti planuojamą renginį lieka jiems. Tuo pačiu metu mes ryžtingai saugosime kitų teisę atsakyti ir į įžeidžiančią formą reaguoti savo nuožiūra.

Aš planuoju dalyvauti Eucharistijos Šventojoje valandoje ir palaiminime Šv Pauliaus bažnyčioje mūsų universitete pirmadienio vakarą, prisijungdama prie kitų ir dar kartą patvirtindama savo pagarbą katalikų tikėjimui Harvarde ir parodyti, kad galingiausias atsakas įžeidžiančioms kalboms nėra cenzūra, bet motyvuotas diskursas ir tvirtas nepritarimas.“

Apeigos neįvyks

Kaip praneša foxnews.com, planuotos satanistinės apeigos buvo atšauktos, motyvuojant tuo, kad sulaukė plataus pasmerkimo iš religinių bei švietimo vadovų, kurie įvykį pavadino tikinčių žmonių įžeidimu.

Harvardo tęstinių Kultūros studijų klubas paskelbė, kad nutrūko derybos su baru, kur buvo planuojamas renginys. Klubas nesugebėjo rasti kitos vietos.

Grupė sako, kad Niujorke įsikūrusi Šėtono šventykla, su kuria renginys buvo organizuojamas, vis dar planuoja „juodąsias mišias“ privačioje vietoje, kad „dar kartą patvirtintų savo pagarbą Šėtonui ir įrodytų, kad galingiausias atsakas įžeidžiančioms kalboms yra gėda tiems, kurie išstumia kitus“.

Arkivyskupijos atstovai pareikalavo, kad renginys būtų atšauktas. „Katalikų ir visų žmonių labui Bažnyčia pateikia aiškų mokymą apie šėtonišką garbinimą, – sakoma arkivyskupijos pareiškime. – Ši veikla atskiria žmones nuo Dievo ir žmonių bendruomenės, ji prieštarauja meilei ir gėriui, stumia dalyvius pavojingai arti destruktyvių blogio jėgų."

Studentų ir alumnų dekanas Robertas Neugeborenas taip pat paragino atšaukti šį daugelį įžeidžiantį renginį. „Nors mes remiame visų mūsų studentų galimybę tyrinėti sudėtingus klausimus, tačiau kartu skatiname juos tai daryti jautriai atsižvelgiant į kitus.“

„Geriausias būdas kovoti su neapykantos kupina kalba – tai užgožti ją meilės ir maldos kalba, ir tai mes ketiname daryti", – sakė kunigas Liuteris Zeigleris, Harvardo kapelionų vadovas.

Studentų klubas teisinasi, kad jų veiklos tikslas buvo ne juodinti kurią nors religiją ar tikėjimą, bet „mokytis ir patirti" įvairių kultūrinių papročių istoriją. Be to, šio renginio esmė – „pasipriešinti atskirų grupių niekinimui“ – turėdami omenyje satanistines grupes.

Beveik 400 Harvardo studentų ir 100 absolventų pasirašė peticiją, kurioje pasisakoma prieš iniciatyvą. „Šis renginys anaiptol neskatina „kultūrinių praktikų“ supratimo, o tiesą sakant, paniekina katalikų tikėjimą ir religiją apskritai.“

Pagal užsienio spaudą parengė S.Ž.