Evgenios Levin nuotrauka

2014 m. Liudo Dovydėno premija paskirta Izraelyje gyvenančiam rašytojui Grigorijui Kanovičiui už romaną „Miestelio romansas“, kurį 2013 m. išleido leidykal „Tyto alba“.

Grigorijus Kanovičius gimė 1929 m. Jonavoje, Antrojo pasaulinio karo metus su tėvais praleido Kazachstane ir Urale, grįžęs Vilniaus universitete baigė rusų kalbos ir literatūros studijas. Lietuvos žydų gyvenimas yra pagrindinė G. Kanovičiaus kūrybos tema. „Miestelio romansas“ – prisiminimų romanas, kuriame pasakojama, kaip 1920-1941 m. istorija keitė Lietuvos miestelių likimus.

Liudo Dovydėno premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuvišką romaną, leidyklose išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Laureatui įteikiamas diplomas ir penkiolikos tūkstančių litų piniginė premija, kurią kasmet skiria rašytojo sūnus fotomenininkas Jonas Dovydėnas. Konkurso komisiją sudaro Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto atstovai.

Liudas Dovydėnas (1906-2000) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, 1936 m. apdovanotas Valstybės premija už romaną „Broliai Domeikos“. 1944 m. pasitraukęs iš Lietuvos, iki 1998 m. gyveno JAV.

Pats laureatas G. Kanovičius taip pat rūpinasi gimtojo miesto istorijos puoselėjimu. 2013 metų pabaigoje rašytojo šeimos iniciatyva jo gimtojoje Jonavoje drauge su miesto savivaldybe buvo įsteigta Grigorijus Kanovičiaus vardo premija. Premija skiriama kasmet Jonavos rajono gimnazijų 3-4 klasių mokiniams už geriausius rašinius, parašytus tema „Jonavos tautinių mažumų gyvenimo ženklai – miesto istorijos liudytojai“.

Solveiga Daugirdaitė

Šaltinis: Skaitymometai.lt