Liepos 26-27 dienomis Šiaulių vyskupijoje vyks Kryžių kalno atlaidai. Atlaidų pradžia – šeštadienį 19 val. Kryžių kalne, kur vyks maldos vigilija, Kryžiaus kelias, o aplink Kryžių kalną bus nešamas Pasaulio jaunimo dienų kryžius.

Į vigiliją galima nuvykti autobusu, kuris 18 val. lauks stotelėje prie Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro.

Sekmadienį nuo 11 val. vyks piligriminis žygis iš Šiaulių katedros į Kryžių kalną, nešant Pasaulio jaunimo dienų kryžių. Žygiui vadovaus Šiaulių vyskupas J. E. Eugenijus Bartulis. Nuo 14 val. visi norintieji galės atlikti išpažintį.

15 val. iškilmingos atlaidų šv. Mišios.

Autobusai Šiauliai – Kryžių kalnas – Šiauliai kursuos nuo 12 iki 18 val. Išvykimas iš Šiaulių autobusų stoties ir stotelės Tilžės gatvėje.


Apie atlaidų istoriją:

XX a. pradžios periodikoje rašoma, kad vasarą šventadieniais susirinkdavo į Kryžių kalną daug žmonių. Ant kalno būdavo aukojamos šv. Mišios. Ypač didelės žmonių minios sueidavo ar suvažiuodavo ant Kalno per Jonines, atvykęs kunigas šventindavo kryžius. Gausybę maldininkų sutraukdavo ir Kryžių kalno atlaidai, vykdavę per Karmelio kalno Dievo Motinos (Škaplierinės) šventę. Kryžių kalne eidavo ir bažnytinės procesijos. Šiaulių laikraštis „Momentas“ 1928 m. rašė, kad tų metų liepos 15 d. kalnas sutraukė net 10 tūkst. maldininkų minią. Panašiai maldininkų kalnan susirinkdavo ir kitais metais.

Tokiai gausybei maldininkų suplūdus, Kalne būdavo sunku išsitekti. Be to, pasitaikius prastam orui, plyname lauke aukoti šv. Mišias ar vesti pamaldas buvo nepatogu. Tad 1929 m. sudarytas komitetas, turėjęs 1929 m. pavasarį Kryžių kalne pastatyti mažą medinę, iš lentų sukaltą koplytėlę Mišioms laikyti ir žmonėms susirinkti. Meškuičių parapijos kunigų iniciatyva koplyčia buvo pastatyta, tačiau ji buvo neskoninga, darkė kraštovaizdį, dėl jos kilo ginčių tarp Meškuičių klebono ir Šiaulių dekano. 1935 m. Vyriausios statybos inspekcijos nurodymu ji nugriauta. Ant Kryžių kalno vykstančios pamaldos sutraukdavo ne tik minias maldininkų, bet ir muzikantų, elgetų ar šiaip pasipelnytojų.

Sovietmečiu atlaidų tradicija Kryžių kalne dėl persekiojimų nutrūko. Atlaidai atgaivinti tik popiežiui Jonui Pauliui II 1997 m. gegužės 28 d. įkūrus Šiaulių vyskupiją. Pirmasis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 1997 m. liepos 20 d. dekretu atnaujino Kryžių kalno atlaidų šventimą. Iki tol švęstus liepos 16-ąją, Karmelio Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) šventės dieną, atlaidus vysk. E. Bartulis perkėlė į paskutinį liepos sekmadienį.

Bernardinai.lt ir kryziukalnas.lt informacija