Išliejus Alvito Šv. Onos parapijos naujos bažnyčios pamatus statybvietėje bene penkerius metus tvyrojo tyla. Pakeitus modernų, bet pernelyg brangų maldos namų projektą, praeitą savaitę šventoriuje vėl pradėjo dirbti statybininkai.

Modernios konstrukcijos – per brangu

„Per penkerius metus negalėjome imtis darbų, nes parengtas projektas, nors ir gražus bei naujoviškas, buvo labai sudėtingas. Ketinta Alvite statyti kūgiškai siaurėjančią bažnyčią. Modernios jos konstrukcijos mums būtų kainavusios pernelyg brangiai, – pasakojo Alvito parapijos klebonas kun. Vytautas Kajokas. – Kai ieškojome rangovų ir statybininkams parodydavome projektą, jiems pirmiausia kildavo klausimas dėl pastolių. Sudėtingos konstrukcijos, jų statyboms būtini klojiniai ir buvo didžiausias stabdys.“

Bažnyčios statytojai išsiaiškino, kad reikiamus pastolius galima išsinuomoti už 150 000 Lt ir tik užsienyje. Dirbti su mediniais pastoliais meistrai neapsiėmė, nes laukė sudėtingas darbas išlieti kūgiškai svyrančias sienas.

Paprasčiau ir pigiau

„Kurį laiką mėginome ieškoti, gal kas apsiimtų šiek tiek investuoti į bažnyčios statybas, kad vėliau galėtume išsimokėti, bet investuotojo surasti nepavyko, – prisiminė kun. V. Kajokas. – Tada nutarėme keisti bažnyčios projektą ir jau kokia pusantrų metų, kaip tai padaryta. Keičiant projektą buvo mažinami įvairūs dydžiai, aišku, sykiu mažėjo ir būsimos sąnaudos.“

Perprojektuojant buvo siekta, kad nereikėtų perdaryti jau išlietų elipsės formos pamatų ir į tai investuoti. Jų viršų reikia šiek tiek paplatinti. Praeitą savaitę UAB „Vilkasta“ darbininkai pamatus atkasė, dabar ardo kai kuriuos elementus. Paskui statybininkai gręš, dės armatūrą, fasadinėje pusėje įrengs naujų sutvirtinimų bažnyčios bokštui. Šis, pakeitus projektą, bus sujungtas su statiniu, bokšto aukštis su kryžiumi sieks apie 20 m, o iš vidaus 11–12 m.

Sienos, kurios pagal pirminį sumanymą turėjo būti gelžbetoninės, dabar bus mūrijamos, į viršų kils stačiai, kūgiško jų pasvirimo atsisakyta. Mūrą vėliau apdailins klinkerinėmis plytomis.

Apšiltintos sienos vasaromis bažnyčiai neleis pernelyg įšilti, o žiemą bus šilčiau: patalpą, kurioje bus apie 200 sėdimų vietų, reikės mažiau šildyti.

Parinkta ir paprastesnė stogo konstrukcija, nes atsisakyta nupjauto kūgio formos.

Parama – iš valdžios ir žmonių

„Kiek pavyks tęsti darbus, sunku pasakyti. Nežinia, kaip meistrams seksis dirbti ir kiek turėsime lėšų. Mūsų planas buvo statybas pradėti ankstyvą pavasarį, kad iki žiemos bent kokį stogą turėtume“, – sakė kun. V. Kajokas.

Kalbant apie bažnyčios statybų sąmatą skaičiai siekia maždaug 4 mln. litų.

Dabar šventoriuje sukrautos plytos yra nupirktos už Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšas. Įsigyjant apvalią medieną buvo sumokėta žmonių paaukotais pinigais, prisidėjo ir savivaldybė.

„Gerai, kad nepaskubėjome išpjauti rąstų tik nusipirkę, o padarėme tai tik praeitą žiemą. Dabartiniam projektui mediena būtų nebetikusi pagal matmenis“, – pasakojo statybomis besirūpinantis dvasininkas.

Pasak jo, penkerius metus parapijos žmonės, viena kita šeima aukojo lėšų savo iniciatyva. Šiemet jau yra renkamos parapijiečių aukos, paremti pažadėjusi savivaldybė. Kad nenustos remti ir padėti statant maldos namus Alvite, per šv. Onos atlaidus žmonėms tvirtino ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Kun. V. Kajokas prisiminė, jog kai tik prasidėjo bažnyčios statyba, atsiliepė dalis Amerikos lietuvių. Senoji Alvito krašto išeivių karta paaukojo nemažai pinigų.

Norintieji prisidėti prie Alvito bažnyčios statybų savo auką gali pervesti į parapijos atsiskaitomąją sąskaitą LT 464010040100081535, DNB bankas, kodas 40100.

„Jeigu viskas būtų ėjęsi sklandžiai, bažnyčia jau turėjo būti pastatyta, – sakė kun. V. Kajokas. – 2017-aisiais parapijoje švęsime pirmosios bažnyčios pastatymo 400 metų jubiliejų. Būtų didelis džiaugsmas, jeigu minėdami tą sukaktį jau turėtume naują bažnyčią. Esant lėšų ir dirbant, apie tai būtų galima galvoti. Viskas yra Dievo ir žmonių rankose.“

Renata Vitkauskienė (Vilkaviškio vyskupijos naujienų tarnyba)