Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio ugdymo katedros profesorė dr. Irena Zaleskienė laimėjo konkursą dalyvauti Fulbright mokslinėje programoje.

Tarptautiniai ekspertai atkreipė dėmesį į mokslinę-didaktinę tyrimo temą „Mokymo(si) metodikų lyginamieji tyrimai: globalusis požiūris į demokratiškumo ugdymą“ (Global Approaches to Democracy Education: Examining and Comparing Teaching Methodologies) ir teigiamai įvertino profesorės suformuluotą temą, jos pagrįstumą ir inovatyvumą. Pagal programą profesorei dr. I. Zaleskienei skiriama pusmečio mokslinė stažuotė Seton Hall University (Naujasis Džersis, JAV).

Fulbright programa (angl. Fulbright Program) – 1946 metais įsteigta stipendija pagal mainų programą tarp JAV ir apie 150 kitų valstybių. Programa pavadinta senatoriaus James W. Fulbright, pateikusio įstatymo projektą dėl programos sukūrimo, vardu. Pretenduoti į šią stipendiją gali studentai, absolventai, mokslininkai, menininkai.