Albumas „Tylos Labanoro“ įgrotas dūdmaišiais. Todaro Kaškurėvičiaus pagamintais pagal išlikusius autentiškus baltiškų dūdmaišių pavyzdžius. Anot raštų, saviti, baltiško tipo dūdmaišiai jau XV-XVI amžiuje buvo paplitę Lietuvoje, Gudijoje, Latgaloje. Iš to, koks dūdmaišis svarbus mituose ir senosiose apeigose, galima spręsti, kad jis plačiai naudotas ir ikikrikščioniškuoju laikotarpiu.

Šis albumas yra dalis UNESCO remiamo projekto „Labanoro dūda“, kuriuo siekiama  atgaivinti baltiškųjų dūdmaišių tradicijas.

Labanoro dūda (dar kitaip vadinama dūdmaišiu, kūline su ūku, dūdragine, kūline dūda, murenka ir pan.) yra tradicinis lietuvių liaudies instrumentas. Tokio tipo dūdmaišiai buvo paplitę ne tik Lietuvoje, bet ir dabartinėje Vakarų Baltarusijos teritorijoje bei Latvijoje. Labanoro dūda (dūdmaišis) pastebėtas Lietuvos krašte ir pirmą kartą paminėtas švedų istoriko Magnuso Olausko „Šiaurės tautų istorijoje”, išleistoje 1555 metais (muzikologo A. Karaškos duomenys ). 1565-aisiais dūdmaišis minimas Vilniaus seimo įsakuose. Instrumentas pažymėtas ir J.Bretkūno Biblijoje 1651 metais („dūdraginė – grosse Sackpfeife, murenka – kleine Sackpfeire”).

Spėjama, kad dūdmaišiais Lietuvoje buvo grojama iki 1970 m. Dar yra gyvų liudininkų, kurie prisimena, kaip tarpukariu Vilniaus Kalvarijose per atlaidus muzikantai grodavo dūdmaišiais. Tačiau išsamūs tyrinėjimai apie Labanoro dūdą nėra atlikti. Lietuvos etnologai ilgai nesidomėjo šiuo instrumentu, todėl nėra išlikusių autentiškų įrašų, kaip buvo grojama Labanoro dūdomis. Lietuvos muziejuose (NČDM, LVIM ) saugomi vos keli Labanoro dūdos pavyzdžiai.

Šiuo metu Lietuvoje instrumento tradicija po truputį atgaivinama. Dūdmaišiais grojama įvairiuose folkloro ansambliuose. Abu kompaktinės plokštelės „Tylos Labonoro“  idėjos autoriai taip pat groja Labanoro dūdomis. Gvidas Kovėra – „Keisto folkloro grupėje”, be to, jis yra išleidęs indiškos lietuviškos muzikos kompaktą kartu su V. Povilioniene bei grupe „Lyla”. Baltarusis Todoras Kaškurevičius ne tik groja dūdmaišiu, bet ir  daugiau kaip dešimt metų gamina šiuos instrumentus.

Šis unikalus albumas įrašytas 2005 metų vasario-balandžio mėnesiais Jono ir Antano Juškų sodybos-muziejaus žemaitiškame kamine, Vilkijoje.

Šį albumą galima įsigyti „Muzikos Bomba“ parduotuvėse ar gvidask@hotmail.com

1. Apie liudininką
2. Apie Lygiadienį
3. Apie smaką
4. Apie akmenį
5. Apie žolę
6. Apie žaizdą
7. Apie moterį
8. Apie vėžę
9. Apie neturėjimą
10. Apie dešinę ranką

 

„Apie liudininką“

Bernardinai.lt