Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

Kiti skaitiniai: Sk 6, 22-27; Gal 4, 4-7


Evangelijos skaitinį komentuoja Virginija Mickutė

Koks gražus skubėjimas, kai skubama pamatyti kažką nepaprasto! Bėgantys angelo nurodyto ženklo ieškoti piemenėliai... Skubantys prie Mokytojo kapo Petras ir kitas mylimas mokinys... Bėgantis pulti ant kaklo grįžtančiam sūnui Tėvas... Labiausiai skubame pasitikti tų, kuriuos labai mylime, ir su kuriais buvome ilgai išskirti.

Nuodėme save atskyrę nuo Viešpaties, esame vėl prie Jo priartėję Dievo Sūnaus Įsikūnijimo dėka. Aišku, galutinis susitikimas, Dievo ir žmogaus Sandora, įvyks ant kryžiaus, bet... Išgelbėjimas jau labai arti! Išganytojas jau gimė! Nebėra ko bijoti! Kalėdos yra laikas, kai vėl skubame susitikti su Tuo, kurį mylime. Kaip gausiai žmonės šiemet susirinko į Bernelių Mišias, lyg iš tiesų atskubėję pasitikti savo Mylimojo. O kaip su Mylimuoju bus šiandien, rytoj, kasdieną?.. Juk būti krikščioniu yra kiekvienos dienos iššūkis ir išmėginimas. Krikščionybė nėra proginis kostiumas, tai greičiau nunešioti darbo drabužiai, ant kurių dedame lopą po lopo...

Kalėdų stebuklas baigėsi ir tiesioginiams šio įvykio dalyviams – Marijai, Juozapui, piemenims... Jie grįžo garbindami ir šlovindami, svarstydami tuos dalykus savo širdyje. Ir mes kasmet iš Bernelių Mišių grįžtame malonės nušviestais veidais. Ar leisime tai malonei augti mumyse? Kalėdų susitikimas tęsiasi. Štai prieš mus dar vieni Viešpaties malonės metai.

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai