Trijų Karalių arba Epifanijos, Viešpaties apsireiškimo, šventė jau keletą metų Lietuvoje švenčiama kiek anksčiau. Galime priimti tai, kaip savotišką nekantrumą, su kuriuo trys Rytų šalių išminčiai leidosi į kelią, ieškodami apreikštojo Mesijo.

Nuostabu, kad iš gamtos ženklų išminčiai turėjo suvokti, jog pasaulyje įvyko kažkas svarbaus. Tuo tarpu Jo tauta, išrinktoji tauta, Jo atpažinti nesugebėjo.

Kartais ir mus gyvenime veda paprasti dalykai. Dievas ieškančią širdį visada išves prie savęs. Mūsų protėviai, kurie žavėjosi gamta ir jos jėgomis, taip pat ieškojo to, kas slypi už jų, ir kai sutiko evangelijos žinią, natūraliai priėmė ją.

Prašykime ir mes malonės, nesididžiuojant atpažinti Viešpatį paprastuose dalykuose.

Homilijos autorius – Vilniaus bernardinų bažnyčios vikaras pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Bernardinai.TV