Leonas Andriekus. Nuotrauka iš MLLM archyvo

Vasario 1 d., sekmadienį, 17 val. Vilniaus Bernardinų parapijos broliai pranciškonai kartu su Maironio lietuvių literatūros muziejumi kviečia paminėti Pašvęstojo gyvenimo metus, prisimenant poetą, kunigą, teologijos mokslų daktarą LEONARDĄ ANDRIEKŲ OFM (1914-2003).

Po 10.30, 13 val. šv. Mišių ir prieš renginį Bernardinų bendruomenės centro patalpose veiks paroda: Apstu serafiškosios meilės..., skirta Leonardo Andriekaus 100-čiui. Parodos autorė V. Babonaitė-Paplauskienė, dailininkė Inga Zamulskienė.

17 val. – Šv. Mišios, kurias aukos Julius Sasnauskas OFM
18 val. – Renginio pradžia.

Dalyvaus broliai pranciškonai: Julius Sasnauskas, Arūnas Peškaitis, Algirdas Malakauskis, Benediktas Jurčys, MLLM Išeivių literatūros skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų daktarė Virginija Babonaitė-Paplauskienė, aktorė Dalia Michelevičiūtė, Vilniaus folkloro ansamblis „Ūla“.

Daugiau apie kunigo pranciškono, poeto Leonardo Andriekaus asmenybę ir parodą skaitykite: „Šviesus poeto kunigo Leonardo Andriekaus portretas“.