Vienas šabas iš Jėzaus gyvenimo. Praėjusį sekmadienį girdėjome, kaip Jėzus, atvykęs į Kafarnaumą, mokė, išgydė netyros dvasios apsėstą žmogų. Šiandien girdime to šabo įvykių tęsinį. Jėzus pagydo Petro uošvę, vėliau daugybę kitų ligonių ir... neleidžia demonams kalbėti.

Šios detalės ir mums yra svarbios. Dievo žodis pirmiausiai primena, kad Dievo dovanomis reikia dalintis. Štai, vos pagijusi Petro uošvė pakyla ir patarnauja.

Mes trokštame sveikatos, džiaugsmo, laimės – tai natūralūs, normalūs troškimai, tačiau svarbu neleisti sau užsidaryti vien juose, tapti egoistais, o mokėti dalintis su kitais, dalinti save kitiems.

Toliau Evangelija pasakoja, kaip Jėzus gydo ligonius ir neleidžia demonams kalbėti. Pirmųjų tėvų klaida buvo ta, kad jie leidosi į diskusijas. Piktasis melu paskleidžia abejonę, apgauna ir palieka žmogų vienišą su kaltės prislėgta širdimi.

Mes visi nesame tobuli, turime, nuodėmių, svarbu jas pripažinti, o ne apsiprasti ir nuleisti rankas. Kas gali mums padėti?

Homilijos autorius – kun. Andžejus Šuškevičius yra Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius 

Bernardinai.TV