Bernardinai.lt kolektyvas džiaugiasi į skaitytojų rankas atiduodamas naują, pirmąjį šiais metais, žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerį, kurio tema sukasi apie klausimus „ką reiškia dovanoti?“, „kas didžiausias mano turtas?“, „kas svarbiau – duoti ar gauti?“

Naują žurnalą galite pasklaidyti ČIA

Metropolitas Antonijus iš Surožo tekste „Dovanoti pasauliui viltį ir šviesą“ teigia, jog „šiandien krikščioniškas pasaulis pavojingai atitrūko nuo Evangelijos paprastumo, pilnatvės ir besiveržiančio grožio. Kristus su mokiniais sukūrė Bažnyčią, kuri buvo tiek gili, tiek plati, tiek organiška, jog aprėpė visą visatą. Mes pavertėme Bažnyčią viena iš žmonių bendrijų, nors mūsų misija – į pasaulį, kur dažnai taip tamsu ir baisu, atnešti viltį ir šviesą. Kaip tai padaryti? Anot autoriaus, visų pirma – gyventi pagal Dievo ir Jo mokinių pavyzdį. Šias mintis pratęsia ir kunigas Kęstutis Dvareckas tekste „Apie didžiausią turtą“, kuriame apmąsto materialinio turto, laiko bei sveikatos sampratą mūsų gyvenimuose, mūsų santykį su jais bei kviečia leistis į Kelią šiandien.

Rubrikoje „Asmenybė“ – susitikimas su trimis skirtingų patirčių bei pašaukimų žmonėmis. Vienas jų – legendinis kunigas Juozas Zdebskis (1929–1986), kurio gyvenimas buvo kupinas kvapą gniaužiančių nuotykių bei didelių darbų, kurie liudija ne tik ištikimybę pašaukimui, bet ir žmogiškumą, neatsiejamą nuo vidinės dvasinės kovos. Kita asmenybė – rašytojas Varlamas Šalamovas, kurio gimimo šimtmetis šiemet minimas. Tai tragiško likimo, baisios biografijos žmogus, beveik 20 metų praleidęs sovietiniuose lageriuose, o savo patirtį sudėjęs į apsakymus „Kolymos pasakojimai“. „Turintis teisę“ – taip pavadintas Dmitrijaus Bykovo tekstas skirtas šio rašytojo gyvenimui bei kūrybai. Trečioji šio žurnalo asmenybė – nepaprasto likimo ir turtingo gyvenimo žmogus, žurnalistas Leonas Stepanauskas, gyvenantis tarp Vilniaus, Marijampolės ir Berlyno, vaikystėje prie vieno stalo gėręs kakavą su rašytoju Antanu Vienuoliu ir išdrįsęs parašyti laišką tuo metu naujai išrinktam popiežiui Pijui XII ir gavęs jo palaiminimą.

Skiltyje „Civitas“ Donatas Puslys apmąsto dovanojimo kultūros paradoksus, Andrius Navickas dalijasi įžvalgomis apie sąžinės ir tiesos sampratą ankstyvojoje krikščionybėje, antikoje bei šiandieniame pasaulyje. Filosofas Isaiahas Berlinas savo „Laiške XXI amžiui“ kviečia apmąstyti praėjusio XX amžiaus pamokas ir pateikia savo „trumpą credo“ ateities kartoms, o San Francisko vyskupas augziliaras Robertas W. McElroy apmąsto popiežiaus Pranciškaus iššūkius komfortą įsimylėjusiam pasauliui.

Vienas žymiausių Rumunijos rašytojų, religijos istorikas, mitologijos tyrinėtojas Mircea Eliade straipsnyje „Dvasinės kultūros ugdymas“ teigia, kad labai dažnai nustojama dvasiškai ir protiškai augti dėl nepakankamo dvasinio peno ir keista, jog tokia svarbia problema niekas nesidomi. Anot autoriaus, galbūt skaitymas – ir ne pats svarbiausias dvasiniam augimui, bet tikrai esminis. Tad apie knygas ir skaitymo džiaugsmą.

Rubrikoje „Pokalbiai apie kultūrą“ – skaitytojus kviečiame į susitikimą su trimis menininkais. Apie savo gyvenimą bei kūrybą pasakoja netoli Merkinės gyvenanti keramikė Elvyra Teresė Petraitienė, šiuolaikinę skulptūrą kuriančiu Vladu Urbanavičiumi bei legendinio aktoriaus Donato Banionio sūnumi, aktoriumi ir režisieriumi Raimundu Banioniu.

Nutylimoje temoje“ – atvira blogo dvasininko išpažintis. Maskvos patriarchatui priklausančio ortodoksų dvasininko Stanislovo Staškevičiaus samprotavimai – pastanga perteikti tuos iššūkius, su kuriais susiduria šventimus gavę asmenys. O rubrikoje „Sielogyda“ – 3 išmintimi žėrintys ortodoksų vienuolio Eumenijaus pasakojimai.

Terapeutas Wiliamas J. Doherty straipsnyje „Kaip psichoterapija gali sugriauti santuoką“ apžvelgia santuokos konsultavimo, arba kitaip – šeimos terapijos – problemą. Pasak autoriaus, šiandien kaip niekada reikalinga kultūrinė etika, dėl kurios nutraukti santuoką, prieš tai neieškojus profesionalios pagalbos, taptų taip pat neatsakinga, kaip leisti kam nors mirti jo nė nepabandžius gydyti. Būtent dėl šios priežasties svarbu kreiptis į gerą specialistą, terapeutą, kuris pripažintų ir vertintų santuokinio įsipareigojimo moralinę prigimtį.

Rubrikoje „Bažnyčios istorija“ Enzo Bianchi straipsnyje „Monachizmas. Praeities paveldas ir atsivėrimas į ateitį“ kalba apie dabarties iššūkius klauzūriniams vienuolynams bei jų dvasinius turtus kurie, anot autoriaus, slypi po monastinio gyvenimo neturtu bei silpnumu. Jūratė Micevičiūtė atkreipia dėmesį į prieš 5 dešimtmečius 39 vyskupų pasirašytą „Katakombų sutartį“, kurioje aukšti dvasininkai įsipareigojo gyventi neturtingai, neišsiskirti iš paprastų savo šalies žmonių garbės ženklais, kreipiniais, prabangiais daiktais ar demonstruojamais ryšiais. Šios sutarties pasirašymo aplinkybės, jos prasmė ir aktualumas šiandien –straipsnyje „Katakombų sutarties sugrįžimas“.

Eseistikos skyriuje „Aštuntoji diena“ – anglų rašytojo Gilberto Keitho Chestertono tekstas „Apie turto garbinimą“, Monikos Midverytės OFS „Mano nupenėtas veršis“ bei Antano Šimkaus „Septyni naktiniai įrašai sningant“.

Tradicine tampančia rubrikoje „Vaikams“ – nuotaikingos ir jautrios Eglės Nachajienės „Didelės mažų istorijos“.

Skanaus“ šį kartą taria Aušra Makauskienė, kurios rūpesčiu visi Bernardinai.lt leidiniai pasiekia savo skaitytojus visoje Lietuvoje ir net už jos ribų.

„Dieve, prašau ne stebuklų,  nemiražų, bet jėgų kiekvienai dienai. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno“, – tai pirmieji žinomo rašytojo Antoine de Saint-Exupery maldos žodžiai, kuri ir užveria šio žurnalo numerį.

Linkime gražių atradimų kelionėje su Bernardinai.lt

Daugiau apie žurnalą rasite ČIA

Įsigyti žurnalą galite ČIA