Domenico Morelli. Madona su kūdikiu ir knyga. Iš kun. R. Mikutavičiaus kūrinių kolekcijos. M. Žilinsko galerijos archyvų nuotrauka

Vasario 22, sekmadienį, 13.30 val. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) po šv. Mišių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje lankytojai kviečiami į parodos „Amžinybės pažadas: paveikslai iš kun. Ričardo Mikutavičiaus (1935–1998) kolekcijos“ atidarymą.

Paroda skirta 80-osioms tragiško likimo kunigo, teologijos mokslų daktaro, poeto ir kolekcininko Ričardo Mikutavičiaus gimimo metinėms. Joje pristatomi surasti paveikslai iš pagrobtos ir jam gyvybę kainavusios įspūdingos kolekcijos.

Tai buvo viena iš žinomiausių ir garsiausių Lietuvoje privačių Europos dailės kūrinių kolekcijų, surinktų sovietmečiu. 1979 m. R. Mikutavičiaus kolekcija buvo eksponuota Valstybiniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, 1988 m. – Kultūros fonde Vilniuje. Kaip pasakojo pats kunigas, jo kolekcionavimo kelias prasidėjo nuo filatelistikos. Vėliau jis susižavėjo kitų asmenų kolekcijomis, matytomis Leningrade (dab. Sankt Peterburge) ir Maskvoje. Jų paskatintas R. Mikutavičius pradėjo domėtis Vakarų Europos daile ir ją kolekcionuoti. 1996 m. išleistas kunigo kolekcijos katalogas liudija, kad ją sudarė per 50 paveikslų, 15 skulptūrų ir kelios dešimtys taikomosios dailės dirbinių, sukurtų XVI–XX a. įvairiose Europos šalyse. Katalogo įvade R. Mikutavičius apie kolekcionavimą rašė:

„Šventam atradimui, į kurį įklimpau siela ir kūnu, kuriame tvyrojau tarsi ATSIMAINYDAMAS ar PAGAUTAS , – atidaviau Viską ir todėl esu be galo laimingas.“ O apie patį katalogo išleidimą sakė: „Kažkokia būties kertele juntu, kad šis testamentas – tai dar gyvo posūkis į Anapilį, neatšylančių vartelių pravėrimas, atsistojimas šalia savęs paties kitaip, iš anapus. Tai jau išėjimo pradžia iš nedosnaus idėjos draugų pasaulio.“

Ši pranašiška R. Mikutavičiaus nuojauta pasitvirtino 1998 m. birželio 30 d., kai iš kunigo buto buvo pagrobta vertinga jo sukaupta kolekcija, o jis pats žiauriai nužudytas.

Lankytojai parodoje išvys atrastus garsiosios kolekcijos paveikslus, galės prisiminti tragiškos kunigo žūties istorijos įvykius, sulaukusius daugybės atgarsių tuometinėje spaudoje. Greta eksponuojami tušti rėmai primena, kad jie vis dar laukia nesurastųjų kolekcijos paveikslų.

Paroda veiks  iki 2015 gegužės 3 dienos. 

Rengėjų informacija