Vasario 20 d. Kaune po sunkios ligos mirė rašytoja prozininkė ir pedagogė Rita Klingaitė-Vinciūnienė.

R. Klingaitė-Vinciūnienė gimė 1944 m. sausio 1 d. Šalniuose, Biržų rajone. 1969 m. baigė Vilniaus universitetą. Po studijų dirbo Biržų mokyklose. Nuo 1986 m. gyveno Kaune, iki pensijos mokytojavo Kauno Radvilėnų vidurinėje mokykloje. Kūrybinį darbą rašytoja pradėjo vėliau nei įprasta, debiutavo 36-erių, išleidusi satyrų knygą „Taip susitinkame“. Rašė publicistiką, eseistiką suaugusiems ir vaikams („Sijos“). Nuo 1995 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė. R. Klingaitė-Vinciūnienė išleido devynias humoreskų, apsakymų, esė, miniatiūrų, impresijų knygas: „Taip susitinkame“, 1980; „Didžioji kaltė“, 1985; „Skaudus praregėjimas“, 1993; „Tėvo Severino pamokos“, 1994; „Sekmadienio kryžkelė“, 2002; „Tarnystė“, 2002; „Trilapis dobilas“, 2004; „Sijos“, 2007; „Nepasekta Jurgučio pasaka“, 2009.

Kūryba?.. – klausė autorė. – Bet aš jau nežinau, kas tai... Juk ne mano ši nuosavybė, oi ne... Kiek davė – davė. Ir ačiū Aukščiausiam. Užtat žinau, kad yra malda. Su giliu tikėjimu. Kaip kūryba.“

R. Klingaitės-Vinciūnienės knygos gana originalios ir individualios. Pradėjusi rašyti humoreskas, aktyviai įsijungusi aštriu žodžiu į Lietuvos satyrikų eiles, vėliau Rita labiau atsigręžė į dvasinius dalykus, jos esė „Skaudus praregėjimas“ padėjo ne vienam skaitytojui sustiprėti, atverti akis, pasinerti į dvasios gelmes, pažinti ir analizuoti save. Be abejo, R. Klingaitės-Vinciūnienės prozoje jaučiamas susirūpinimas jaunąja karta, kadangi ji visą gyvenimą dirbo mokytoja lituaniste, garsėjo kaip tikrai talentinga, sumani, kantri pedagogė, puikiai paruošianti mokinius į aukštąsias mokyklas.

1992 m. R. Klingaitė-Vinciūnienė apdovanota prelato J. Prunskio premija (JAV) už knygą „Skaudus praregėjimas“. 1993 m. Čikagoje leidžiamas žurnalas „Laiškai lietuviams“ rašytoją pagerbė premija už publicistiką. 2014 m. įdomi rašytoja ir gera, veikli pedagogė R. Klingaitė-Vinciūnienė apdovanota Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklu.

Velionė užaugino dukras Jolantą ir Rasą, ją džiugino 5 anūkai ir nevystančios gėlės, kurias labai mėgo auginti.

Velionė pašarvota Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos šarvojimo salėje, Žukausko g. 3b, Kaunas. Lankymas šeštadienį 8.30-15.00 val. ir sekmadienį 8.30-13.00 val. Urna išnešama sekmadienį, 13 val. Laidotuvės Karmėlavos kapinėse.