2015 m. kovo 2 d. pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus (Rotušęs a. 13, Kaunas) kviečia į rašytojo, vertėjo, Nacionalinės premijos laureato Alfonso Nykos-Niliūno atminimo vakarą.

Dalyvauja profesorė Viktorija Skrupskelytė, literatūrologas dr. Regimantas Tamošaitis, poetas Donaldas Kajokas, režisierius Gytis Padegimas, leidyklos „Baltos lankos“ direktorius Saulius Žukas, rašytoja Aldona Ruseckaitė, dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė, aktoriai Nomeda Bėčiūtė ir Petras Venslovas, „Čiurlionio kvartetas“ (Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas, Saulius Lipčius).

Renginio metu bus pristatyta A. Nykos-Niliūno nauja knyga „Dienoraščių fragmentai“ (2009–2012), kurią bus galima įsigyti.

Prieš atminimo vakaro pradžią muziejuje galima apžiūrėti parodą „Laisvė: būti savimi“ (parengė V. Babonaitė-Paplauskienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė).

Kai man vienam pasidaro liūdna, tuomet išsiimu iš stalčiaus armonikėlę ir imu groti tą dainą, kurią aš pirmą kartą išgirdau per Kalėdų atostogas, namie būdamas, arba kitą kokią nors... 
Tada man būna gera: groji, groji ir vaikštai po kambarį prisimindamas mažiausias praeities smulkmenas.

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Parengta pagal vakaro rengėjų informaciją