Prof. V. Žukas

Šį balandį sukanka 90 metų nuo Vilniaus universiteto profesoriaus knygotyrininko, meno kolekcininko Vlado Žuko (1925–2014) gimimo ir metai nuo jo mirties.

Balandžio 18 d. 15 val. ant Mokslininkų namų šoninio fasado (Lukiškių g. 1) prof. V. Žuko atminimui bus atidengta granito plokštė (skulptorius Marijonas Šlektavičius), o 16 val. galerijoje „Menų tiltas“ (Užupio g. 16) bus pristatyta ką tik išleista knyga „Vladas Žukas. Bibliografijos rodyklė, 1950‒2014“, įvyks profesoriui skirtas atsiminimų vakaras.      

Vilniaus universitete prof.  V. Žukas dirbo 40 metų. Baigęs filologijos studijas, savo gyvenimą susiejo su naujais mūsų valstybės istorijoje bibliotekininkystės, bibliografijos ir informacijos mokslais. Išugdė porą tūkstančių šios srities specialistų, ėjo Bibliotekininkystės katedros vedėjo pareigas. V. Žukas buvo pirmasis, kuris Lietuvoje apgynė šių mokslų daktaro ir habilituoto daktaro  disertacijas, parengė ir išleido 20 knygotyros ir bibliografijos mokslo veikalų, laisvės laikais parašė dešimt atsiminimų knygų. Didelė, kone visą mokslinės veiklos amžių rašyta monografija apie pirmtaką ‒ bibliografijos ir knygos istorijos tyrėją Vaclovą Biržišką „Gyvenimas knygai“ pasirodė 2012 m.

Prof. V. Žukas buvo didelis lietuvių kalbos bei literatūros patriotas, surinko unikalią XX amžiaus Lietuvos ir pasaulio lietuvių tapybos ir grafikos kolekciją, kuri nesavanaudiškai dešimtmečiais buvo atverta visiems, kas peržengė jo šeimos namų slenkstį. Profesoriaus nuopelnai nacionalinei kultūrai buvo įvertinti Kalbos („Felicijos“) premija (2004).

Mokslininkų name prof. V. Žukas gyveno nuo 1952 m. iki mirties 2014 m.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas