R. L. Stivensono Kultūros kelio pristatymas. European Institute of Cultural routes nuotrauka

Liuksemburge vyko Europos Tarybos Išplėsto dalinio susitarimo (IDS) dėl Kultūros kelių šalių susitikimas. Jame aptarta šių metų veikla, patvirtinti nauji Kultūros keliai bei išrinktas naujasis biuro pirmininkas. Juo tapo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas.

Europos Tarybos IDS dėl Kultūros kelių biuro vicepirmininke šiemet tapo Austrija. Lietuvos atstovas A. Jomantas pirmininkaus biurui dvejus metus su galimybe būti perrinktu dar vienai kadencijai. Naująjį pirmininką išrinko 15 valstybių, ratifikavusių IDS, atstovai: Austrijos, Armėnijos, Lietuvos, Azerbaidžano, Bulgarijos, Kipro, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Liuksemburgo, Albanijos, Portugalijos, Rusijos federacijos, Slovėnijos ir Ispanijos.

Europos Kultūros kelių institutas (EKKI) kas trejus metus iš naujo įvertina visus Kultūros kelius, ar jie atitinka nustatytus kriterijus. Šio susitikimo metu paskelbta, kad Europos Tarybos Kultūros kelių sertifikatus gavo: Imperatoriaus Karolio V kelias, Kryptis – Napoleonas, Romos imperatorių palei Dunojų kelias, Robert Louis Stevenson kelias. Į ET Kultūros kelio sertifikatus, be minėtųjų Kultūros kelių, šiemet taip pat pretendavo Le Courbousier kelias, šv. Kolumbano bei Šokolado keliai.

„Lietuvai galėtų būti įdomu dalyvauti naujame Kultūros kelyje ─ „Kryptis Napoleonas“ (Destination Napoleon)“, ─ sako naujasis Europos Tarybos IDS dėl Kultūros kelių biuro pirmininkas A.Jomantas.

Europos Tarybos Kultūros kelių programa buvo pradėta kurti 1987 m. Jos koordinavimui 1997 m. Liuksemburge buvo įkurtas Europos Kultūros Kelių institutas (EKKI), kurio misija – koordinuoti jau esamų ir besivystančių tinklų plėtrą, teikti jiems konsultacijas ir techninę pagalbą, sertifikuoti naujus kultūros kelius pagal patvirtintus kriterijus, vykdyti kultūros kelių kokybės stebėseną ir sklaidą, tvarkyti techninę dokumentaciją bei pildyti duomenų bazę.

Europos Tarybos Ministrų Komitetas 2010 m. gruodžio 8 d. rezoliucija patvirtino Išplėstą dalinį susitarimą dėl Kultūros kelių (toliau – IDS). Šiuo IDS siekiama suformuoti bendrą kultūrinę erdvę, tuo tikslu kuriant Kultūros kelius, kurie skatintų daugiau sužinoti apie paveldą, puoselėtų švietimą, bendradarbiavimą tinkluose, kokybę ir darnų užsienio turizmą.

Kuriant naujus kultūros kelius, ypač didelis dėmesys skiriamas toms temoms, kurios simboliškai svarbios Europos vienybei, istorijai, kultūrai bei vertybėms ir kurios suteikia galimybę atrasti mažiau žinomas vietas. Populiarindamas teminius ir alternatyvius turistinius maršrutus bei kultūrinius projektus, IDS prisideda prie įvairių rūšių paveldo išsaugojimo. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos iniciatyva, nuo 2012 m. birželio 8 d. Lietuva oficialiai prisijungė prie IDS ir tapo 15-ąja šios programos nare.

KPD informacija