Marcelo Sánchez Sorondo

Praėjusį mėnesį Vatikano konferencijoje dėl klimato kaitos apsilankius Jeffrey Sachsui ir  Ban Ki-moonui, kai kurie katalikų intelektualai ir gyvybės gynėjai buvo suglumę, kad Vatikanas suteikė žodį galingiausiems abortų ir populiacijos kontrolės šalininkams pasaulyje. Paklausiau konferencijos organizatorių, ką jie mano apie šiuos būgštavimus. Į klausimus sutiko atsakyti arkivyskupas Marcelo  Sánchez Sorondo, Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos kancleris ir vienas programos „Apsaugoti Žemę ir žmonijos orumą“ vadovų.

Ar prieš bendradarbiaudami su J. Sachsu Vatikane žinojote apie jo viešą poziciją dėl abortų, kurią jis yra išdėstęs knygoje „Bendrasis turtas“ (Commonwealth) sakydamas, jog abortai yra „mažai kainuojanti“ ir „mažai rizikinga“ intervencija sumažinti vaisingumą tuo atveju, kai nepadeda kontracepcija?

Ką tik grįžau iš Argentinos, kur dalyvavau konferencijoje, skirtoje kovoti su naujomis vergijos formomis, tokiomis kaip prekyba žmonėmis, priverstinis darbas, prostitucija, organų prekyba, kurias kartu su popiežiumi Pranciškumi ir popiežiumi Benediktu XVI vertiname kaip nusikaltimus žmogiškumui. Deja, šiuo metu vyksta ne vien abortų drama, bet ir visos šios dramos, kurios jums taip pat turėtų rūpėti, nes yra labai susijusios. Klimato krizė veda į skurdą, o skurdas skatina naujas vergijos formas, priverstinę migraciją, narkotikų plitimą, o visa tai taip pat gali skatinti abortus.

Keletas katalikų intelektualų ir žiniasklaidos priemonių kritikavo jūsų sprendimą bendradarbiauti su Ban Ki-moonu ir Jeffrey Sachsu dėl jų pozicijos apie abortus ir populiacijos kontrolę. Ar turite kokį atsakymą į šį susirūpinimą?

Mus kritikuoja „Arbatos“ partija ir visi kiti, kurie gauna pajamų iš naftos, bet ne mūsų vyresnieji, kurie mane įgaliojo ir patys dalyvavo konferencijoje.

Be abejonės, diskutavote su  Ban Ki-moonu ir Jeffrey Sachsu apie jų poziciją abortų ir populiacijos reguliavimo klausimais konferencijos pradžioje. Kaip šie klausimai buvo išspręsti?

Taip, diskutavome šiais klausimais, ir, kaip galite matyti, „Darnaus vystymosi uždavinių“ juodraštis net nemini abortų ir populiacijos kontrolės. Jie kalba apie šeimos planavimo metodikos prieinamumą, lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir reprodukcines teises. Šių dalykų interpretacija ir taikymas priklauso nuo vyriausybių. Kai kurie gali interpretuoti tai kaip Paulius VI, kuris kalbėjo apie atsakingą tėvystę ir motinystę. Užuot puolę mus, kodėl verčiau nepradedate dialogo su šiais „demonais“, kad pasiektumėte geresnes formuluotes, kaip kad mes padarėme socialinio įtraukimo ir naujųjų vergijos formų klausimais?

Šio bendradarbiavimo kritikai dejuoja, kaip katalikai bei nekatalikai gali būti sumišę dėl net ir netiesioginio dalyvavimo sunkiuose moraliniuose Ban Ki-moono ir Jeffrey Sachso paklydimuose, kuriuos jie propaguoja. Tuo pat metu Ban Ki-moonas ir Jeffrey Sachsas gavo daug naudos iš dalyvavimo konferencijoje, ką patvirtina konferencijos nušvietimas spaudoje. Tai galbūt padidins susidomėjimą ir popiežiaus Pranciškaus naująja enciklika apie aplinką.

Džiaugiamės, kad Ban Ki-moonas ir Jeffrey Sachsas priėmė klimato teoriją, kurią Akademija palaiko jau 30 metų, būtent, kad žmogiškoji veikla ir iškastinio kuro naudojimas veikia klimatą. Akademijos nariai apibrėžė šį procesą kaip „antropogeninį klimatą“ ar „antropoceną“. Akademijos vyriausieji nariai yra Nobelio premijos laureatai Paulas Crutzenas ir Mario Molina.

Taip pat turėtumėte būti laimingi, nes klimato kaitos padariniai labiausiai paliečia vargšus, o tai juos stumia į situacijas, kurios skatina darytis abortus. Be to, džiaugiamės, kad Ban Ki-moonas ir J. Sachsas sutiko pakeisti socialinio įtraukimo pasiūlymus, įtraukdami naujų vergystės formų, tokių kaip prekyba žmonėmis, priverstinis darbas, prostitucija, organų prekyba, kurių net nebuvo ankstesniame dokumento juodraštyje. Turėtumėte tuo džiaugtis, nes jeigu kas ir kelia pavojų šeimai, kurios rėmėjai esate, tai prostitucija, kurią popiežius Benediktas XVI pavadino absoliučiu blogiu, nes jis griauna pačią socialinės tvarkos ląstelę.

Deklaracija dėl klimato kaitos, paskelbta praėjusią savaitę po įvykusios konferencijos, atsakomybę už klimato kaitą nedviprasmiškai priskiria žmogaus veiklai. Ar tokia yra popiežiaus Pranciškaus pozicija?

Aš nežinau, bet manau, kaip taip. Juk nerašo enciklikos vien norėdamas pasakyti, kad žmogus yra atsakingas už Žemę ir kad viskas yra gerai! Gal jūs kartu su visais, kurie gyvena iš naftos, manote, kad viskas yra gerai? Akademija sako priešingai, kaip, beje, ir visos pasaulio mokslo akademijos. Tik nedaug mokslininkų, kuriems moka lobistai, palaiko kitokią nuomonę.

Ką atsakote vadinamiesiems klimato kaitos „skeptikams“, kurie pabrėžia faktą, jog per pastaruosius 18 metų nefiksuojama temperatūros pokyčių ir kad moksliniams modeliams sunkiai sekasi atskleisti lemiamą žmogaus veiklos ir didelio masto klimato kaitos sąryšį?

Skeptikams (ir tikiuosi, kad jūs nesate tarp jų, nes tada taptų aiškus tikrasis šių melagingų kaltinimų, kuriuos mums metate, motyvas!) atsakome, paragindami perskaityti mūsų pastarųjų metų dokumentus, kurie yra laisvai prieinami visiems interneto svetainėje www.pas.va, ir vadovautis tikėjimu bei protu, – kaip visada darė Bažnyčia, bent jau nuo Tomo Akviniečio laikų, kuris rėmėsi šv. Pauliumi ir šv. Jonu. Šiuo atveju ne tik filosofiniu mąstymu, bet ir moksliniu. Štai kodėl jau 400 metų popiežiai išlaiko Mokslų akademiją!

Man nekyla jokių problemų, dėl to, kad paskelbsite šiuos atsakymus, paneigdamas savo žodžius, jog aš jums neatsakinėju. Jei neatsakiau anksčiau, tai todėl, kad turiu daug darbo ir privalau reaguoti į kitus, panašius kaip jūs, kurie kaltina mus dalykais, kurie nėra tiesa. Galite būti tikri, kad abi Akademijos, kurių kancleris esu, pasisako prieš abortus ir prieš gimstamumo kontrolę, nes jos tiesiog vadovaujasi popiežių, nuo kurio priklauso tiesiogiai, mokymu.

Tikiuosi, kad ir jūs vadovaujatės juo, net ir tada, kai kalba apie ekonominės situacijos rimtumą, kuri visa paremta pelno siekimu, ir kai kalbės apie žmogaus atsakomybės dėl klimato kaitos rimtumą, kaip tikiuosi, bus daroma šioje enciklikoje.

Pašnekovą kalbino Stefano Gennarini

https://c-fam.org/turtle_bay/vatican-prelate-blasts-critics-of-climate-conference/

Vertė Monika Midverytė OFS