Evgenios Levin nuotrauka

Marijos radijas“ Lietuvoje veikia jau vienuolikti metai ir tapo tokiu svarbiu palydovu, kad daugelis klausytojų be jo jau nebeįsivaizduoja savo gyvenimo. Apie dabartines „Marijos radijo“ aktualijas pasakoja programų direktorius kunigas Gintaras Blužas OFS, direktoriaus asistentė Ramunė Baliūnaitė, garso operatorius Liutauras Serapinas ir laidų vedėja Genutė Ulevičienė.

Papasakokite apie „Marijos radijo“ šeimos aktualijas. Kokie numatomi artimiausi renginiai ir jūsų planai?

Gintaras Blužas OFS. Spalio mėnesį Kolevalensoje, Italijoje, vyks pasaulinis „Marijos radijo“ direktorių ir prezidentų suvažiavimas, rengiamas kas trejus metus, kurio šūkis – „Eikite į periferijas“. Jis atkartoja ir atsiliepia į kvietimą popiežiaus Pranciškaus, su kuriuo susitiksime per asmeninę audienciją. Į jį suvažiuoja Marijos radijo prezidentai ir programų direktoriai iš penkių kontinentų. Ten visą savaitę sprendžiami esminiai pasauliniai „Marijos radijo“ šeimos klausimai. 2012 m. būtent per šį susitikimą gimė „Marijatono“ idėja – pasauliniu metu per specialias transliacijas rinkti aukas naujų radijo stočių įrengimui. Anksčiau naujų stočių steigimąsi dažniausiai remdavo Italijos „Marijos radijo“ klausytojai arba naudotos dešimtinės – lėšos, kurias kiekvienas išsilaikantis „Marijos radijas“ skiria pasaulinei šeimai.

Man praėjęs susitikimas buvo Dievo dovana, nes vyko keletą dienų po to, kai mane paskyrė „Marijos radijo“ direktoriumi. Ten pamačiau bendrą vaizdą, pasaulinio „Marijos radijo“ veiklos principus, susitikau iškart su visais prezidentais ir direktoriais. Nežinau, kiek būtų reikėję pradirbti, kad perprasčiau sistemą, o susitikimas buvo stiprus postūmis į priekį.

Ramunė Baliūnaitė. Vienas iš „Marijos radijo“ planų yra tai, kad radijas būtų girdimas visoje Lietuvoje, nes dar yra likę keletas vietų, kurių bangos nepasiekia.

Verta paminėti, kad numatoma Lietuvos jaunimo dienų transliacija. Negalintys dalyvauti susitikime jaunuoliai galės kartu klausytis šv. Mišių ir vakarinės programos. 

Gintaras Blužas OFS. Kalbant apie projektus, noriu pasidžiaugti gyvo garso liudijimų vakarais. Jau antri metai kas antrą penktadienį 20 valandą iš Kauno Kristaus Prisikėlimo mažosios bažnyčios transliuojame šlovinimo vakarus. Jie būtų neįmanomi be Pakutuvėnų brolių, kurie mums duoda aparatūrą ir Vaclovo Leikaus, kuris įgarsina ir kviečia atlikėjus groti bei liudyti savo tikėjimą. Vaclovas pats kas antrą penktadienį atvyksta į Kauną, stato aparatūrą, rengia repeticijas, įgarsina muzikantus. Jei nebūtų tokio savanorio kaip Vaclovas, tikrai nevyktų tokie dideli projektai, „Marijos radijas“ paprasčiausiai neturėtų galimybės to daryti.

Gal jau esate apmąstę naująjį sezoną ir specialias laidas Gailestingumo metams?

Gintaras Blužas OFS. Gailestingumo sekmadienį transliavome šv. Mišias iš Dievo Gailestingumo šventovės visam pasauliui. Manau, tą darysime ir kitais metais, garsindami Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę, nes per Europos „Marijos radijo“ vadovų suvažiavimą žmonės buvo nustebę, jog originalus paveikslas yra ne Krokuvoje, o Vilniuje. „Marijos radijas“ turi galimybę skleisti šią žinią per pasaulinę šeimą, net 70 radijo stočių.

Kauno „Marijos radijo“ studijos koplyčia

Evgenios Levin nuotrauka

Nuo Gailestingumo atlaidų savaitės Vilniuje pradėjome naktinių adoracijų transliacijos tradiciją ir nuo tol pirmaisiais mėnesio penktadieniais transliuojame naktines Švenčiausiojo Sakramento adoracijas iš Dievo Gailestingumo šventovės pirmiausia tam, kad Lietuvoje plačiau paskleistume šią žinią, nes per išpažintis užduodamas atgailą įsitikinu, jog dar daug tikinčiųjų nemoka Dievo gailestingumo vainikėlio maldos, nežino šio pamaldumo. Džiaugiamės, kad, kai transliuojame adoraciją iš Šventovės, joje visada būna pilna žmonių. Taip būna tikrai ne visada, nes įprastai naktį šventovėje budi keli žmonės.

Ramunė Baliūnaitė. Rengiant naktinių adoracijų transliacijas mums padeda labai daug žmonių: vyskupai, kunigai, šlovintojai, skaitovai. Tarnauti ateina net Kauno muzikinio teatro solistai: Tomas Ladiga, Jonas Lamauskas, Živilė Lamauskienė, Mindaugas Zimkus, Rita Preikšaitė, Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas. Prisijungia ir muzikantai Dominykas Vyšniauskas, Janas Maksimovičius, Eugenijus Kanevičius. Labai džiugina, kad žinomi mūsų visuomenės žmonės ateina nakties metu ir įsijungia į bendrą maldą. Jie dovanoja savo talentus kaip padėką Dievui už tai, ką yra gavę.

Genutė Ulevičienė. Norėčiau pridėti skaitoves Dalią Michelevičiūtę, Inesą Paliulytę ir mūsų nuolatinę pagalbininkę aktorę Olitą Dautartaitę. Tai aktorės, kurios mums daug talkina.

Gintaras Blužas OFS. Naują sezoną pradedame dėlioti vasaros pabaigoje, dabar telkiamės į naktinių adoracijų transliacijas, kurių vasarą bus net po porą per mėnesį. Jau transliavome naktinę adoraciją iš Šv. Antano atlaidų Kretingoje, naktį iš liepos 1-ios į 2-ąją bus tiesioginė transliacija iš Žemaičių Kalvarijos atlaidų, per Žolines naktinę adoraciją tiesiogiai transliuosime iš Palangos, rugsėjį – iš Šiluvos. Galbūt ateityje atsiras keletas bažnyčių, kuriose vienu metu vyks adoracijos ir galėsime daryti teletiltą. Radijas yra nuostabi priemonė sujungti maldai kelias šventoves.

Liutauras Serapinas. Atsiliepdami į vyskupų prašymą, kasmet aplankome visus didžiuosius Lietuvos atlaidus. Perkeliame visą savo potencialą į tą vietovę ir iš ten rengiame tiesiogines laidas, maldas, aktualijas. Jei paklaustumėte vyresnės kartos kunigo, ar galvojo apie tai prieš trisdešimt metų, sovietmečiu, tai atsakytų, jog net svajoti nesvajojo. O dabar tai yra tapę, atrodytų, eiliniu dalyku, kasdienybe.

Parengė Monika Midverytė OFS