Policijos departamento prie VRM nuotr.

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pasirašė Memorandumą, kuriuo įsipareigoja telkti jėgas prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę.

Popiežius Pranciškus neseniai yra išplatinęs kvietimą tarptautinei bendruomenei priimti solidaresnę ir veiksmingesnę strategiją prieš prekybą žmonėmis, tapusią gėdingu ir grėsmingu šiuolaikinės vergovės pavidalu. Įvairiais duomenimis, globalioje rinkoje yra parduota daugiau nei 2,4 milijonai žmonių. Dauguma aukų yra moterys, tačiau bauginamai daugėja ir į naujųjų vergų prekybininkų rankas pakliūvančių vaikų skaičius. Ryškėja tendencija įtraukti naujuosius vergus į nuskalstamas veikas.

Siekdami, kad joks žmogus nebūtų naudojamas kaip priemonė pasipelnyti, policija ir Katalikų Bažnyčia sutarė sutelkti jėgas šiuolaikinės vergovės problemoms spręsti, derinti veiksmus nepakantumui nužmoginančioms gyvenimo ir darbo sąlygoms stiprinti, skatinti priešintis asmens orumo žeminimui, neatodairiškam žmonių išnaudojimui siekiant pasipelnyti.

Memorandumu įsipareigojama aktyviai bendradarbiauti užkertant kelią visų formų prekybai žmonėmis ir žmogaus kūno dalimis, nustatant prekybos žmonėmis aukas, pagal kompetenciją teikiant joms pagalbą ir užtikrinant jų asmeninį saugumą.

„Bet kokia prekyba žmonėmis ir vergiškas išnaudojimas tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse pažeidžia žmogaus orumą, meta iššūkį ne tik nusikaltimo aukoms, bet ir visai civilizuotai žmonijai, silpnina tikėjimą teisingumu, griauna tarpusavio pasitikėjimą visuomenėje, žeidžia valstybės tarptautinį autoritetą“- skelbiama praėjusią savaitę pasirašytame Memorandume.

Policija ir Katalikų Bažnyčia kviečia ir kitas Bažnyčios, valstybės ir teisėsaugos institucijas, savivaldybes, nevyriausybines organizacijas, vietos ir užsienio lietuvių bendruomenes jungtis prie šio memorandumo ir pagal kompetenciją bei galimybes dirbti teisingos ir darnios Lietuvos labui.

Momorandumo pasirašymas – dar vienas žingsnis, jungiantis prie popiežiaus Pranciškaus įkvėptos Šv. Mortos iniciatyvos, su kuria Lietuvos delegacija susipažino gegužės mėnesį dalyvaudama Londone vykusioje konferencijoje. Konferencijoje Londone kalbėta ne tik apie grėsmes, bet ir apie tai, kaip derėtų konstruktyviai į jas reaguoti. Vienas iš pasiūlymų – Šv. Mortos grupės įkūrimas. Tai tarptautinis tinklas, jungtinė policijos ir Bažnyčios iniciatyva, kurią globoja popiežius Pranciškus. Tokio bendradarbiavimo idėja kilo Anglijos ir Velso katalikams, ją palaikė Didžiosios Britanijos policija.

Lietuvos „Caritas“ jau ne vienus metus padeda asmenims, nukentėjusiems nuo prostitucijos ar kitų prekybos žmonėmis pavidalų. Ši organizacija taip pat labai suinteresuota sulaukti institucinės pagalbos ir viliasi, kad jau netrukus prekybos žmonėmis problema Lietuvoje taps svarbia politinės darbotvarkės dalimi.

Iki šiol trūko ne tik glaudesnio Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimo, bet ir bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų bei rūpinimosi šia problema parapijų lygmeniu.