Graikijos katalikų vyskupų konferencija smarkiai sukritikavo savo krašto vyriausybės laikyseną ekonominės krizės atžvilgiu. Pastarieji šeši mėnesiai buvo apgailėtinai sugaišintas laikas, pareikė Graikijos katalikų episkopato pirmininkas arkivyskupas Fragkiskos Papamanolis. Anot jo, Graikijos ministro pirmininko Alexio Tsipraso vadovaujama vyriausybė nesuprato realios situacijos. Kaip graikai turėsime dabar pasimokyti kaip reikia dirbti ir kaip tvarkyti savo ūkį, pasakė Syros, Milos ir Santorini vyskupas emeritas Italijos katalikų vyskupų žinių agentūrai SIR. Arkivyskupas Papamanolis išreiškė viltį, kad Graikija vis dėl to sugebės greitai užbaigti visas derybas su Euro zonos valstybėmis ir kad pirmadienį pasiektą susitarimą netrukus bus galima pasirašyti. Graikija be Europos Sąjungos niekur nenukeliaus, pridūrė arkivyskupas.

Pasak Graikijos episkopato vadovo, premjeras Tsipras laimėjo rinkimus neįgyvendinamais pažadais. Dabar jis turi pripažinti karčią tikrovę. Tačiau anot arkivyskupo, kalta ne vien dabartinė vyriausybė, nes sunkmetį Tsipras paveldėjo.

Katalikai Graikijoje sudaro mažumos bendruomenę ortodoksų absoliučios daugumos visuomenėje. Iš 11 milijonų krašto gyventojų, katalikų tėra 140 000, t.y. apie 1,2 procento šalies gyventojų. Pastaraisiais dešimtmečiais stipriai išaugo imigrantų katalikų, ypač, pabėgėlių skaičius, kuris jau pralenkė vietinių graikų katalikų skaičių. Dauguma ekonominių emigrantų katalikų yra filipiniečiai, albanai, bulgarai, lenkai, ukrainiečiai ir įvairių Afrikos valstybių piliečiai. Atvykus pabėgėliams iš Artimųjų Rytų kraštų Sirijos ir Irako, dabartinis Graikijos katalikų skaičius yra išaugęs iki 350 000.

Vasario mėnesį visi Graikijos katalikų vyskupai lankėsi Romoje ir buvo popiežiaus Pranciškaus priimti jų vizito „Ad limina“ proga. Šventasis Tėvas tąsyk kalbėdamas Graikijos katalikų ganytojams apie jų Tėvynėje esamą padėtį paragino nepasiduoti pesimizmui, o atvirkščiai, pesimizmo kultūrai priešpastatyti pasitikėjimą ateitimi brolystės ir solidarumo liudijimu, dialogo su ortodoksais dvasioje.

Nepasiduokite pesimizmo kultūrai, žadinkite kraštiečių pasitikėjimą ateitimi, ugdykite solidarumo dvasią, kurią kiekvienas krikščionis pašauktas liudyti kasdienybėje. Krikščioniškas solidarumas yra vilties raugas ypač Graikijoje tebesitęsiančios finansinės ekonominės krizės atžvilgiu. Reikia skatinti Graikijos katalikus drąsiai liudyti broliškumą, vienybę ir svetingumą, ypatingą dėmesį skiriant nepasiturintiems ir imigrantams, įskaitant nelegaliai atvykstantiems, kurių daugelis yra katalikai, ta pačia dvasia tęsti tarpreliginį dialogą su broliais ortodoksais siekiant visos tautos gerovės.

Popiežių Pranciškų Vatikane aplankė iš viso aštuoni katalikų ganytojai: keturi katalikų ordinarai, du vyskupai emeritai, Graikijos rytų apeigų katalikų Apaštališkasis egzarchas ir Graikijos armėnų katalikų ordinariato administratorius. Katalikų Bažnyčios struktūrą sudaro keturios arkivyskupijos su keliomis sufraganinėmis vyskupijomis. Kai kuriais atvejais vienas vyskupas valdo kelias vyskupijas.