Vakar šventėme Švč. Mergelės Marijos paėmimo į dangų šventę. Pirmiausiai Jėzaus įsikūnijimas, o paskui ir Dievo Motinos kūno paėmimas į dangų kalba apie kūno šventumą ir kilnią paskirtį Dievo plane. Sekmadienio evangelijoje Jėzus save įvardija kaip duoną, teikiančią tikrąją gyvybę: tiek mums pavieniui, tiek kaip bendruomenei, sudarančiai Mistinį Kristaus kūną.

Homilijos autorius pranciškonas kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM tarnauja Vilniaus bernardinų bažnyčioje.