Dievo Meilės Misionierės arba, kaip dažnai neformaliai vadinamos, Motinos Teresės seserys yra tarptautinė vienuolių bendruomenė, Motinos Teresės įkurta 1950 metais Indijoje ir šiandien išplitusi po visa pasaulį.

Lietuvoje ši vienuolija įsikūdė 1991 metais. Pirmiausia, Kretingoje, o dabar bendruomenė veikia taip pat ir Vilniuje. Vienuolijos misija: padėti išganyti ir vesti į šventumą skurdžiausius ir labiausiai gyvenimo vėtrų prislėgtus. Tai vienuolija, kuri drįsta leistis į materialinio skurdo gelmes, liudydama, kad nėra tokios tamsos, kurioje negalėtų nušvisti Jėzaus šviesa. Dievo Meilės Misionierės pasiryžusios mylėti Jėzų Kristų, kuris gyvena vargšuose, ir Jam tarnauti. Jos siekia malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį išganyti kiekvieną sielą.

Sakoma, kad  Motina Teresė išgydė Bažnyčios akis ir mes, katalikai, pradėjome matyti skurstančių poreikius bei įgijome galimybę kiekviename, net ir pačiame menkiausiame, išvysti Jėzų Kristų.

Motina Teresė sake, kad mes turime kalbėti ne apie vargšus, bet su vargšais. Jei šiandien pasaulyje kur nors miršta iš skurdo ar bado žmogus, taip yra ne todėl, kad trūksta maisto ar būsto, bet todėl, kad aš ir tu nepadarėme visko, ką galėjome, kad taip neatsitiktų. Taip sake Motina Teresė ir dar reikalavo, kad  jos sesės vienuolės visada šypsotusi, nes šypsena liudija mūsų susitikimo su Jėzumi džiaugsmą.

Bernardinai.TV