Seimas priėmė Biomedicinos tyrimų etikos įstatymą, nustatydamas biomedicininių tyrimų etikos reikalavimus, žmogaus biologinių ėminių ir asmens sveikatos informacijos tvarkymo su biomedicininiais tyrimais susijusiais tikslais bei biobankų veiklos sąlygas, leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimo sąlygas, biomedicininių tyrimų atlikimo priežiūrą bei biomedicininių tyrimų užsakovų ir tyrėjų atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl tiriamojo asmens sveikatos sutrikdymo ar mirties.

Įstatymu įtvirtinta, kad biomedicininių tyrimų objektai gali būti gyvi ar mirę žmonės ar jų grupės, žmogaus embrionas, žmogaus vaisius, žmogaus biologinis ėminys ir sveikatos informacija.

Nustatyta, kad žmogaus embrionų kūrimas biomedicininių tyrimų tikslais yra draudžiamas. Su žmogaus vaisiumi ir žmogaus embrionu leidžiama atlikti tik tuos biomedicininius tyrimus, kurių numatoma nauda tiriamam žmogaus vaisiui ir žmogaus embrionui viršija riziką.

Taip draudžiama klonuoti žmogų, atlikti biomedicininius tyrimus su žmogaus embrionu ir žmogaus vaisiumi, žuvusiais po nėštumo nutraukimo moters pageidavimu, kai nėra medicininių indikacijų.

Draudžiami ir biomedicininiai tyrimai su žmogaus embrionu ar žmogaus vaisiumi, kurių metu arba kuriems pasibaigus žmogaus embrionas ar žmogaus vaisius yra sunaikinamas arba žmogaus embrionas neperkeliamas į moters gimdą.

Biomedicininiai tyrimai, kurių metu modifikuojamas žmogaus genomas, gali būti atliekami tik profilaktikos, diagnozavimo ar gydymo tikslais ir tik tais atvejais, kai  juos atliekant nesiekiama modifikuoti palikuonių genomo.

Priimtu įstatymu nustatyta, kad žmogaus embriono audinių, embriono kamieninių ląstelių ir jų linijų ar žmogaus vaisiaus audinių ir iš jų paimtų kamieninių ląstelių ir jų linijų išvežimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos yra draudžiamas. Reikalavimas gauti leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką žmogaus embriono audinius, embriono kamienines ląsteles ir  jų linijas ar žmogaus vaisiaus audinius ir iš jų paimtas kamienines ląsteles ir  jų linijas ir draudimas išvežti iš Lietuvos Respublikos žmogaus embriono audinius, embriono kamienines ląsteles ir jų linijas ar žmogaus  vaisiaus audinius ir iš jų paimtas kamienines ląsteles ir jų linijas yra netaikomi kamieninėms ląstelėms, išgaunamoms iš virkštelės ar placentos po vaiko gimimo, ir žmogaus biologiniams ėminiams, skirtiems genetiniams tyrimams atlikti. Žmogaus embriono audinių, embriono kamieninių ląstelių ir jų linijų ar žmogaus vaisiaus audinių ir iš jų paimtų kamieninių ląstelių ir jų linijų tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją yra galimas tik gavus sveikatos apsaugos ministro leidimą. Leidimų žmogaus embrionų audinių, embriono kamieninių ląstelių ir jų linijų ar žmogaus vaisiaus audinių ir iš jų paimtų kamieninių ląstelių ir jų linijų tranzitui per Lietuvos Respublikos teritoriją išdavimo tvarkos aprašą bei Žmogaus kamieninių ląstelių, išgaunamų iš virkštelės ar placentos po vaiko gimimo ir genetiniams tyrimams paimtų žmogaus biologinių ėminių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos tvarkos aprašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

Įstatymas priimtas už balsavus 103, nė vienam nebuvus prieš ir 2 Seimo nariams susilaikius.