Nekalbėsiu apie santykį su Dievu, bet tai, ką žinau, verta pritaikyti žmogiškajame bendravime. Net jei sakotės esąs netikintis, „klaidą“ ir nuodėmę“ vertėtų atskirti! Kodėl? Patariu skaityti žemiau.

Tarp sąvokų „klaida“ ir „nuodėmė“ mūsų visuomenėje atskirties nėra. Normalu, kad žmonės pripažįsta klaidas, bet ne nuodėmes. Taip vyksta bet kokioje situacijoje: ar kas nors išdavė sutuoktinį, ar sukčiaujant dėl neteisingų draudimo išmokų, ar dėl vagystės parduotuvėje ir t. t.

O ko gi kito dar galima tikėtis? Atrodytų, juk pripažinti klaidą, tai būti nuolankiam ir besigailinčiam. Tačiau pažvelkime giliau. Kai visi blogi poelgiai siejami su sąvoka „klaida“, o ne „nuodėmė“, sąmoningai, ar ne, bandoma išvengti atsakomybės.

Paklausite:

– Kodėl???

– Todėl, – atsakysiu Jums. – Kad tarp klaidos ir nuodėmės yra esminis skirtumas, nors jos lengvai sutapatinamos, lyg tai būtų sinonimai. Tačiau taip nėra!

Žodynas.lt klaidą aiškina, kaip nukrypimą nuo taisyklės. Klystama dažniausiai iš nežinojimo, netyčia. Pavyzdžiui:

– pasirenkamas vienpusis kelias, bet, nepastebėjus ženklo, važiuojama priešinga kryptimi;

– paimu cukrų kavai, bet, pasirodo, tai buvo druska!

Ir tai visai pateisinamos klaidos, kurias padarome išsiblaškę ar būdami neatsargūs.

O nuodėmė yra daug daug daugiau nei klaida. Nuodėmė – tai sąmoningas pasirinkimas padaryti kažką žinant, jog tai yra neteisinga. Sąvoka „nusižengimas“, kuri, galima sakyti, „nuodėmės“ sinonimas, yra dar stipresnė. Nusižengti – tai sąmoningai peržengti tam tikras ribas. Čia galima dar pridėti ir „nusikaltimas“, kuris siejamas su kalte ir atsakomybe. Tai reiškia be leidimo įsibrauti į kito asmens nuosavybę.

Taigi, skirtingai nuo klaidos, mes nuodėmę pasirenkame. O ką pasirenkame, už tai ir atsakome bei priimame pasekmes. Mano galva, brandžiam žmogui šiuos dalykus atskirti labai svarbu. Tai netgi priskiriu civilizuotos, sveikos visuomenės pagrindui.

Tad, kurgi tos nuodėmės? Dauguma sako, kad jie geri žmonės ir nuodėmių nedaro, bet... Čia keli variantai.

Mūsų žodžiai. Atsakingai pasirinkime žodžius.

Jei sąmoningai apkalbame, šmeižiame ir pan., tai nusidedame žodžiais. Padarius tokią nuodėmę negalima pasiteisinti, teigiant, jog tai klaida. Tai nieko bendro neturi su klaidomis!

Vienintelė išeitis išsilaisvinti iš nuodėmės – išpažinti. Krikščioniškoje savimonėje nuodėmė turi būti išpažinta. Kitu atveju neįmanoma iš jos išsivaduoti. Nesiekime to tiesiogiai su katalikiška išpažintimi kunigui (nors asmeniškai esu ne prieš!), bet išpažinkime tam, kurį nuskriaudėme. Tiesioginis būdas prisipažinti sunkiausias, bet sveikiausias!

Atsakomybė. Prisiimkime atsakomybę už savo elgesį.

Jei nusidėjau, atsakingai tai priimu. (Tiesą sakant, klaidą irgi svarbu pripažinti, kad jos nebekartoti). Net jei buvome išprovokuoti, vis tiek nusidėti yra mūsų galutinis pasirinkimas. Todėl nuodėmiaujant pasiteisinimo nėra!

Mano kaltė. Pripažinkime savo kaltę.

Jei padarėme nuodėmę, yra normalu jausti kaltę. Galima sakyti, kad jaučiama kaltė yra kaip Dievo dovana, skatinanti mus ieškoti susitaikymo. Dar kitaip vadinama SĄŽINĖS BALSU. Jei tai priimame ir žengiame žingsnį atsiprašymo link, patvirtiname savo atsakomybę. Tokiu būdu ši problema greičiau išsprendžiama. Jokiais būdais nesakykime „bet“, nes tai jau pasiteisinti skirtas žodelis.

Kitoks elgesys. Pakeiskime savo elgesį.

Žodžiai be veiksmo yra nieko verti, pigūs. Daugelis sugebame atsiprašyti, bet tada ... niekas nesikeičia. Atgaila yra ne tik mąstymo pakeitimas; tai ėjimo krypties pakeitimas.

Atsiprašau. Prašykime atleidimo.

Mes negalime atleidimo reikalauti. Suteikti atleidimą priklauso kitam asmeniui. Mes galime tik prašyti ir tikėtis kito malonės atleisti. Ir jei kitas asmuo nuspręs laukti, kol pasikeisime, irgi teisinga!

Taip, mes visi klystame. Bet dar svarbiau – mes visi nusidedame. Svarbu suprasti šių sąvokų skirtumus ir vadinti dalykus tikraisiais vardais. Kol nesikeičiame ir toliau „veikiame“ savo mąstymu, mes tikrai negalime nieko „pataisyti“, kas yra sulaužyta.

Klausimas: ar jaučiate šį nuodėmės ir klaidos skirtumą? Kaip jautėtės, kai kažkas Jums nusidėjo ir įvardijo tai kaip klaidą? Pasidalinkite komentaruose.

https://gyvosistorijos.wordpress.com