Tęsiame TV laidų ciklą apie Pašvęstojo gyvenimo bendruomenes Lietuvoje.

Vargdienių sesių kongregacija buvo įkurta palaimintojo vyskupo Jurgio Matulaičio. Iš karto po Pasaulinio karo, 1918 metų pradžioje jis ją įkūrė Marijampolėje.  Pagrindinis kongregacijos tikslas – Dievo garbė ir vienuolijos narių šventumas, sekant Jėzų ir nuolat mokantis iš Mergelės Marijos.

Vienuolių ypatingas uždavinys teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą. Todėl sesės darbuojasi labdaros, pastoracijos, socialinėje, švietimo, auklėjimo, žiniasklaidos srityje.

Vienuolijos bendruomenės įsikūrusios Marijampolėje, Kaune, Vilniuje ir Alytuje.

Bernardinai.TV