Tęsiame ciklą Pašvęstojo gyvenimo bendruomenės Lietuvoje.

 

AUŠROS VARTŲ MARIJOS IR ŠV. TERESĖLĖS BENDRUOMENĖ - kontempliatyvi seserų bendruomenė, dalį savo laiko skirianti evangelizacijai. 1994 m. kovo 25 d. pirmosios sesutės pradėjo kartu gyventi karmelitišką gyvenimą, duodamos klusnumo, skaistumo, neturto ir nuolankumo įžadus.

Mūsų charizma: "Bažnyčios širdyje aš būsiu meilė" (šv. Teresėlė). Karmelio regula formuoja mūsų gyvenimą, kurį grindžiame tylos malda. Trokštame daryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad būtume maldoje - budėkite ir melskitės (Mk 14, 38). "Mąstyti dieną ir naktį Viešpaties įstatymą" (Pirmykštė regula), melstis už Bažnyčią ir ypač už Lietuvos Bažnyčią.

Maldoje kreipsimės į jos mylimą Motiną - Aušros Vartų Mariją. Bažnyčios širdyje ypatingai melsimės už popiežių, kunigus ir nusidėjėlių atsivertimą. Visa tai, ką Šventoji Dvasia išmokys mus maldoje ir tyloje, mes nepasiliksime vien tik sau, bet su šventojo pranašo Elijoapaštaliniu misionierišku uolumu dalinsimės su savo broliais ir sesėmis, kad Dievas būtų labiau pagarbintas ir mylimas.

Bernardinai.TV