Eidama 83-iuosius po sunkios ligos spalio 29 dieną išėjo aktorė Marija Dičpetrytė.

Aktorė gimė 1933 m. Kaune. Baigė Dramos studiją, veikusią prie Vilniaus Valstybinio Akademinio Dramos Teatro, kuriai vadovavo Aleksandras Kernagis. Žymiuosius savo vaidmenis sukūrė Klaipėdos ir Jaunimo teatruose, kartu su žymiais Lietuvos aktoriais – Gražina Balandyte, Vytautu Paukšte, Vytautu Kancleriu, Rimgaudu Karveliu ir daugeliu kitų. Daug metų propagavo ir puoselėjo kino meną Lietuvoje.

„Aktoriaus darbas nelengvas, jeigu jis rimtas kūrėjas, o ne akimirkos žvaigždutė. Žmonėms iš šalies susidaro toks įspūdis, atėjo pora valandų, pavaidino – vieni malonumai. O repeticijos, o ruošimasis, o nemigos naktys, ieškant to tikro vaidmens kelio…“ – apie sudėtingą aktoriaus darbą savo knygoje rašė M. Dičpetrytė.

2012-ųjų lapkritį M. Dičpetrytė Lietuvos teatro sąjungoje pristatė savo atsiminimų knygą „Magdė“. Taip atsiskleidė dar vienas aktorės talentas – ji meistriškai valdė plunksną.

Marija Dičpetrytė pašarvota Antakalnio ligoninės laidojimo salėje. Lankymo laikas – šeštadienį nuo 10 val. iki 14 val. Aktorė bus palaidota Rokantiškių kapinėse.