Ekspozicija pranciškonų bažnyčioje Kufur Kanoje

Piligrimai šimtmečiais traukia į itin derlingą – dirvožemio bei, tikima, turtingą šventųjų vietų – teritoriją Šventojoje Žemėje, besidriekiančią nuo Viduržemio jūros iki Golano aukštumų, apimančią istorinius Akos, Nazareto, Tiberijaus miestus. Jos vardas Galilėja. Josios gyventojai užgrūdinti amžiais trunkančių karų, imperinių kovų, išvadavimų ir okupacijų ir naujų išvadavimų. Į jas traukiu ir aš. Pirmoji stotelė – Kufur Kana. Tik ar ji ir yra toji tikroji Galilėjos Kana?

Giedrė Steikūnaitė – iš Kufur Kanos

Pasak Evangelijos pagal Joną, „Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės“ (Jn 2:1–11). Į jas pakviestas ir Jėzus su mokiniais bei savo motina. Pasibaigus vynui, Jėzus paliepęs pripildyti šešis akmeninius indus – kiekvienas kurių bemaž 120 litrų talpos – vandeniu, kuris virto vynu. Vestuvių rengėjai išgelbėti nuo gėdos, svečiai tinkamai pavaišinti, pademonstruotas tikėjimas santuokos svarba. „Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį“, – rašoma Evangelijoje.

Pranciškonų bažnyčios Kufur Kanoje fragmentas

Kana Biblijoje minima dar keletą kartų – pavyzdžiui, istorijoje apie nuotoliniu būdu pagydytą karaliaus valdininko sūnų (Jn 4:46–53); iš jos kilęs apaštalas Natanaelis, dar žinomas kaip Baltramiejus (Jn 21:2). Tačiau Kanos vestuvėse vynu paverstas vanduo – pirmasis Jėzaus stebuklas – šią vietovę tarp tikinčiųjų išgarsino labiausiai.

Prieš maždaug du tūkstančius metų Kana buvusi svarbi gyvenvietė, tačiau iki šiolei nesusitariama dėl tikslios geografinės jos vietos. Anot Romos katalikų bei Graikų ortodoksų tradicijos, Kufur Kana yra bene labiausiai tikėtina kandidatė būti tąjaGalilėjos Kana. Vos už aštuonių kilometrų šiaurės rytų kryptimi nuo Nazareto miesto kelyje į Tiberiją Kufur Kana šiandien yra arabų krikščionių ir musulmonų apgyvendintas miestelis. Būtent čia pranciškonai, žemės šiose apylinkėse nupirkę 1879 metais, XIX a. pabaigoje pastatė naują bažnyčią, kuri vėliau buvo kiek praplėsta (pirmąją bažnyčią šioje vietoje, teigiama, pastatęs Romos imperatorius Konstantinas ir jo motina Elena; šis imperatorius krikščionybei suteikė lygias teises su prieš ją gyvavusiomis religijomis). Bekasinėjant dabartinės bažnyčios bei ją supančio kiemo teritorijoje aptikta Bizantijos laikų religinių pastatų liekanų bei mozaikų, viena kurių – palaiminimas mozaikos kūrėjams aramėjų kalba – šiandien įtaisyta po kojomis tarp maldasuolių.

Mozaika aramėjų kalba, užrašas reiškia: „Tebūnie palaiminta atmintis Juozapo, sūnaus Talhumo, sūnaus Buto, bei jo sūnų, kurie pagamino šį piešinį [mozaiką]. Lai jie būna palaiminti“

Esama nuomonės, jog tikroji Kana, kur įvykęs pirmasis stebuklas, yra nedidelė kalva keturiolika kilometrų į šiaurę nuo Nazareto. Tai – Chirbet Kana (chirbetarabiškai reiškia „griuvėsiai“), bronzos amžiuje žmonių apgyvendinta vietovė, nuo kurios aukštumų slėnyje atsiveria Galilėjos lygumų panoramos. Šioje Kanoje griuvėsiai pamažu pradedami tyrinėti; aiškiai matyti vandens cisternų bei kitokių pastatų liekanos. Chirbet Kanos geografinė padėtis taip pat prideda šiai kandidatei svorio.

Kufr Kanos pranciškonų bažnyčios altorius

Dar kiti teigia, jog tikroji Kana yra netoli Tyrės miesto Libano pietuose, taigi visai šalia Galilėjos. Įrodymams pateikiami grotoje rasti senoviniai akmeniniai indai, akmenyje tarsi statulos išryškėję apaštalų kūnų kontūrai bei pats vietovės pavadinimas. Viename interviu teigė vietinis kunigas teigė: „Kristaus laikais nebuvo jokių sienų. Jis su motina čia dalyvavo pusbrolio vestuvėse.“

Bažnyčia statyta XIX a. pab.

Mano vizito metu Kufur Kanoje būriuojasi piligrimai iš Nigerijos, juos keičia rusiškai kalbanti grupė. Suvenyrų parduotuvėse siūloma specialaus Kanos „Vestuvių vyno“. O kitoje nedidelės gatvelės pusėje – Graikų ortodoksų Vestuvių Puotos bažnyčia, spalvingumu gerokai lenkianti akmeninę pranciškoniškąją. Čia eksponuojami ir, teigiama, tieji akmeniniai indai, kuriuose po Kristaus žodžių vanduo virtęs vynu. Ar tikrai jie būtent stebuklo indai? Ar ši Kana yra tikroji stebuklo Kana? Ar ji egzistuoja?

Kufr Kanos pranciškonų bažnyčios kupolas
Eksponuojamos kasinėjimų metu aptiktos archeologinės liekanos, greičiausiai – Bizantijos periodo. Ant tinkleliu uždengtų liekanų lankytojai mėto monetas...
...Taip pat palieka raštelius, kreipdamiesi palaiminimo, sveikatos, ar prašydami Dievo kitokios pagalbos
Kufr Kanos bažnyčia iš kiemo pusės
Graikų ortodoksų Vestuvių Puotos bažnyčia Kufr Kanoje
Graikų ortodoksų mozaikos ant išorinių bažnyčios sienų