Labas vakaras, norėjau jūsų paklausti vieno klausimo. O kitokio tikėjimo, pavyzdžiui, budistai, krišnaistai, musulmonai ir t. t., nebus išganyti, netgi jei jie yra geri žmonės? Bet negi jie kalti, kad gimė būtent tose šalyse, kuriose išpažįsta tą tikėjimą, kurį jiems perdavė tėvai? Kodėl nėra pasaulyje vienintelio tikėjimo į Dievą mūsų tėvą? Kodėl tiek daug tikėjimų? Vaida.

Galima atpažinti bent tris klausimus: ar kitokius tikėjimus išpažįstantys žmonės bus išganyti? Ar išganymui nepakanka būti vien geru žmogumi? Kodėl tiek daug yra tikėjimų? 

Mėginsiu atsakyti holistiškai, t. y. į tris klausimus pateikti vieną bendrą atsakymą, kurį siūlyčiau savarankiškai apmąstyti. Savarankiškai todėl, kad atsakymas yra mano paties mąstymas, kurį, žinoma, stengiuosi grįsti pamatiniais mūsų tikėjimo šaltiniais: Šv. Raštu ir Bažnyčios mokymu.

Apaštalas Paulius pirmajame laiške Timotiejui rašo, jog Dievas ,,trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą." (1 Tim 2, 4). Kristus kalba apie išganymo visuotinumą: ,,daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės Dangaus Karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu." (Mt 8, 11). Skirtingai nei savo laiku galėjo manyti Senosios Sandoros tauta, išganymas yra skirtas visai žmonijai, o ne vienai tautinei grupei ar tautinei bendruomenei išrinktųjų Dievo tarnų. Tačiau Paulius gana aiškiai pabrėžia, kad išganymas yra neatsiejamas nuo tiesos pažinimo. Tad nepakanka būti tik geru žmogumi. Kita vertus, iš kasdienės patirties žinome, jog žmogaus gerumas yra sąlygiškas. Vienoje situacijoje padedame aklajam pereiti per gatvę ar tėvams panešti sunkų pirkinių maišą, o kitoje, nesuvaldę emocijų, aprėkiame ir piktų žodžių pasakome savo antrąjai pusei. ,,Niekas nėra geras, tik Dievas." Kai kalbame apie žmogaus gerumą, svarbu apibrėžti, ar ieškoma dalinio gerumo, ar besąlygiško.

Tikėjimų ir religijų gausą galima mėginti paaiškinti visiems žmonėms bendru religiniu jausmu ar Dievo artumo patirtimi per jų sąžinę. Katalikų Bažnyčios Katekizmo (KBK) pradžioje rašoma: ,,Dievo troškimas yra įrašytas žmogaus širdyje, nes žmogus sukurtas Dievo ir Dievui;" ,,Istorijoje iki pat šių dienų savąjį Dievo ieškojimą žmonės išreiškia įvairiais būdais - tikėjimais ir religiniais veiksmais tos išraiškos formos yra tokios visuotinės, kad žmogų galima pavadinti religine būtybe" (KBK 27, 28). Tad tikėjimų gausa rodo, jog kiekvienas žmogus turi religinį jausmą, o kiekvienoje kultūroje tas religingumas įgauna savitų bruožų.

Bažnyčia nuo pirmųjų amžių moko, kad išganymas yra galimas tik per Jėzų Kristų. Dievą, tapusį žmogumi. Dievo teisingumas reikalavo, jog nuodėmės kaina turėtų būti sumokėta. Kiek žinau, skirtingos religinės tradicijos sutinka dėl to, kad moralinis blogis yra visuotinio pobūdžio. Tad Kristaus vietoje turėjome būti visi mes. Bet kaip vienas mano labai gerbiamas teologas yra rašęs, gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Dievas užstojo nusidėjėlius, ir pats už juos kentėjo.

Kitas reikšmingas dalykas, amžiais tolimas ir nepasiekiamas atrodęs Dievas per Kristų tapo apčiuopiamas ir prieinamas visiems. Šiandien prie jo artinamės Bažnyčioje skelbiamu ir aiškinamu Dievo Žodžiu bei Eucharistija. Tad Bažnyčia yra neatsiejama nuo išganymo vyksmo. Ne pati iš savęs, bet dėl to, kad Dievas paliko pasauliui Bažnyčią kaip išganymo žinios skleidėją ir saugotoją. Dievas nenustojo buvęs kartu su Bažnyčia, nors amžių eigoje ji Jam buvo neištikima.

Sunku atsakyti į klausimą, ar visi kitas religijas išpažįstantieji bus ar nebus išganyti. Nors, kiek žinau, Bažnyčia neturi griežtos pozicijos. Jeigu asmuo neturėjo galimybės išgirsti gerosios Evangelijos naujienos bei vienaip ar kitaip į ją atsakyti, tai joks kitas žmogus negali pateikti galutinio atsakymo dėl jo išganymo. Tas atsakymas priklauso tik Dievui. Kita vertus, sąžinė, kaip vidinis Dievo balsas, žmogų visada skatina ieškoti tiesos, kuri yra Kristuje ir Jo šventųjų bendrijoje. Ar į sąžinės balsą yra visuotinai įsiklausoma? Faktai rodo, jog ne.

Tai rimti klausimai. Siūlau jų taip lengvai nepamesti ir nenustoti ieškoti. Taip pat leisti Dievui dalyvauti šiose paieškose. O manasis bandymas atsakyti, viliuosi, jog bus turininga gairė einant gera kryptimi.

Gediminas Zelvaras

 

 

www.katalikobalsas.lt