„Tremtinys“ – savaitraštis patriotui, piliečiui, mąstančiam.

Dar visai neseniai – 20 amžiuje Lietuvą draskė svetimųjų okupacijos, po jų sekusios gyventojų deportacijos, tautos genocidas. Savo valstybės ir tautos istoriją turime žinoti ir tą žinią skleisti, o istorinį atminimą – įamžinti.

Savaitraščiui „Tremtinys“, kurį visuomeninė organizacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga leidžia jau 27 metus, rūpi istorinė atmintis ir dabarties politika, okupacijas patyrusiųjų gyvenimas ir jaunimo patriotinis ir pilietinis ugdymas. 

„Tremtinį“ galite užsiprenumeruoti bet kuriame „Lietuvos pašto“, „Pay post“ skyriuje, paskambinus informacijos telefonu 8 700 55440, internetu www.prenumeruok.lt. Prenumeratos indeksas 0117.

Laikraštis išeina penktadieniais, keturis kartus per mėnesį.

Kaina: 1 mėn. – 2,40, 3 mėn. – 7,19, 6 mėn. – 14,40, 12 mėn. – 28,79 euro. 

Daugiau informacijos www.lpkts.lt

Saugokime istorinę atmintį kartu.

Savaitraščio „Tremtinys“ redakcijos informacija