Europos Parlamento plenarinė asamblėja griežtai pasmerkė surogatinės motinystės praktiką, svarstant Žmogaus teisių metinę ataskaitą, praneša Radio vaticana.

Tekste, už kurį buvo balsuojama, „pasmerkiama surogatinės motinystės praktika, kuri kelia grėsmę – kaip rašoma 114 paragrafe – moters žmogiškajam kilnumui, kadangi jos kūnas ir reprodukcinės funkcijos yra naudojamos kaip prekė; teigia, kad surogatinė motinystė, kuri yra susijusi su reprodukciniu išnaudojimu ir žmogaus kūno naudojimu finansinio ar kitokio pasipelnymo tikslu, ypač pažeidžiamų moterų iš Besivystančių šalių atveju, turi būti draudžiama ir laikoma būtinu bei skubiu įrankiu, užtikrinant žmogaus teises“.

Sprendimas patvirtina tvirtą poziciją šiuo klausimu, nors Ataskaita savo visuma vis dar neišvengia ir neigiamų aspektų, kaip ir ankstesniais metais. Dokumente išlieka reikalavimas, kad Valstybės narės, šeimos planavimo sferoje, užtikrintų „saugaus aborto prieinamumą“; tos pačios lyties asmenims „institucinį įteisinimą, gal būt per registruotą sąjungą ar santuoką“; ir plačiai remiamasi sąvoka „socialinės lyties tapatybė“.

Nepaisant to, „pagaliau turime aiškų ir labai padrąsinantį sprendimą“ – sako Italijos nacionalinės asociacijos „Mokslas ir gyvenimas“ vadovas Paola Ricci Sindoni.