Evangelijoje ką tik girdėjome, kad Marija skuba aplankyti savo giminaitės Elžbietos. Manoma, kad ji vyko į kaimelį, esantį netoli Jeruzalės. Beveik 100 kilometrų kelionė buvo ir pirmoji Išganytojo misijų kelionė dar Marijos įsčiose. Jėzus – Dievo gailestingumas keliauja, kad apreikštų Dievo gailestingumą pasauliui.

Homilijos autorius – pranciškonas kunigas, Vilniaus Šv. Pranciškaus (Bernardinų) bažnyčios klebonas.

Bernardinai.TV