Krikštu žmogus yra išvaduojamas iš gimtosios nuodėmės: suteikiama Dievo malonė, tampama Dievo vaiku, Bažnyčios nariu. 

Jėzaus krikštas yra šių dalykų pirmavaizdis.

Jėzus buvo pakrikštytas ir Tėvas iš Dangaus patvirtino: „Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“

Krikštas duoda vardą ir šis Tėvo pasakymas atskleidė tikrąjį Jėzaus vardą, esminį Jo tapatybės aspektą.

Mes taip pat esame sukurti panašūs į Dievą, todėl krikštas mums taip pat sako: štai kas tu esi, esi Dievo mylimas sūnus ar dukra, ir Tėvas tavimi gėrisi.

Homilijos autorius – kun. Vytautas Brilius yra Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas, Vilniaus Šv. Teresės parapijos rezidentas.

Bernardinai.TV