Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.

Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Kiti skaitiniai: 1 Sam 1, 1-8; Ps 115, 12–14. 17–19


Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Kristina OSC

Dabar yra metas – šią akimirką, šią minutę, šią sekundę; dabar, kada skaitau šiuos žodžius. Dabar Viešpats yra šalia manęs ir laukia, kada atversiu Jam savo širdies – savo gyvenimo – duris ir įsileisiu Jį į vidų. Kada pagaliau patikėsiu Juo ir pasitikėsiu taip, kad nebijosiu nieko, netgi mirties. Jis yra su manimi visame, kas vyksta, mano kančioje, mano varge, mano ilgesy. Iš tikrųjų Jis apsigyveno manyje per Krikštą ir visada lieka manyje, bet jei nenoriu, aš neleidžiu Jam prabilti, neleidžiu nieko liesti manyje, nieko keisti, net jei ir viskas labai blogai. Jis turi tylėti, turi būti taip tyliai, tarsi Jo visiškai nebūtų, o aš kalbu be perstojo, darau tai, ko noriu aš, ir man net nekyla mintis dar ko nors klausytis. Tai tęsias ilgai, labai ilgai, gali užtrukti visą mano gyvenimą.

Nežinau, iš kur Viešpats turi tiek kantrybės laukti. Ir tik tuomet, kai į mano širdies duris pasibeldžia skausmas, kančia, vienatvė..., aš prisimenu Jį – tą, kuris, nepaisant visko, mane myli. Jis myli mane taip, kad būdamas visatos Viešpats tampa tarnu, víena su manimi. Jis susivienija su žmogumi per kančią, paniekinimus, atmetimą, mirtį ir suteikia jam visišką laisvę. O kartu Jis per viską kalba ir laukia tavo žvilgsnio, laukia, kada Jį prisiminsi, kada nutildysi savyje visa, kas yra ne Jis, ir išgirsi bent vieną žodį, išgirsi taip, kad Jis tave perkeistų...

„Ne avis iškeliavo ieškoti Ganytojo, – sako Bizantijos teologas M. Kabasilas, – bet Jis palenkė dangų ir nužengė.“

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai