Sausio 30 dieną, Šv. Kotrynos bažnyčioje vyks koncertas „Skrisk, svajone“, skirtas chorvedžio ir dirigento Petro Vaičekonio 80-mečio jubiliejui ir kūrybinės veiklos 60-mečiui paminėti.

Koncerte dainomis Maestro sveikins Vilniaus Mokytojų namų moterų choras „Aidas“,vadovaujamas Linos Blebaitės-Mačiulienės, Lietuvos dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“, vadovaujamas prof. Jurijaus Kalco, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios mišrus choras Ave verum“, vadovaujamas Vydmanto Ruzgio, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios choras Skliautai“, vadovaujamas Gintaro Skapo. Šiems kolektyvams yra vadovavęs pats maestro. Chorams akompanuos Kotryna Gediminaitė, o šventinį koncertą ves Juozas Šalkauskas.

Jubiliejinis koncertas, skirtas  Petrui Vaičekoniui, darbais stipriai paženklinusiam Lietuvos chorinės muzikos pasaulį. Sidabrinių balsų“ laureato vardą pelnęs chorvedys, vadovavo kolektyvams, dainuojantiems įvairiuose konkursuose, respublikinėse dainų šventėse. Tai, kad šiandien, anot profesoriaus V. Landsbergio, dainuoja visa Lietuva, yra ir Petro Vaičekonio kantraus ir kruopštaus darbo ženklus nuopelnas. „Ateinam į šią žemę kaip pasiuntiniai ir šią misiją turim atlikti pagal savo paskirtį. Į kiekvieno iš mūsų į širdį yra įdėtas nevienodas talentas. Jeigu turi balsą ir talentą dainuoti ar giedoti, tai reikia taip ir daryti. Talentą, kaip tą garstyčios grūdą, reikia sudaiginti ir iš jo išauginti didelį meno medį, kuris visiems atneš gausių vaisių“, – teigia maestro Petras Vaičekonis.

Petras Vaičekonis (g. 1935) – meno vadovas, choro dirigentas, pedagogas, nusipelnęs meno veikėjas, ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) kultūros darbuotojas – yra palikęs ženklų įnašą formuojant ir populiarinant chorines muzikos kultūrą XX a. 7–10 dešimtmečiais. Dar studijuodamas Vilniaus valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos ir teatro akademija) choro dirigavimo klasėje, vadovavo saviveiklos meno kolektyvams, buvo vienas iš LRT vyrų okteto dainininkų. Vėliau P. Vaičekonio kūrybinė veikla augo ir plėtojosi įvairiose muzikos srityse. 1968–1976 m. jis dirbo Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro chormeisteriu, parengė daugelio klasikinių operų chorus. Dirbdamas teatre, ne kartą stažavosi Maskvos kultūros darbuotojų institute. 1967–1989 m. pagrindine P. Vaičekonio darboviete tapo LRT, kur vadovavo vyrų vokaliniam oktetui, dirbo choro dirigentu, vėliau – meno vadovu LRT valstybiniame chore, ėjo vyriausiojo redaktoriaus pareigas Fondinių įrašų ir meninių kolektyvų redakcijoje. Su Lietuvos radijo ir televizijos mišriuoju choru įrašė daugiau nei 150 dainų. Pirmą kartą atgimstančioje Lietuvoje chorą išmokė ir su juo įrašė V. Kudirkos Tautišką giesmę“, kuri buvo pradėta transliuoti per Lietuvos radiją įvairių iškilmių metu.

Susitikti ir kartu su maestro P. Vaičekoniu padainuoti bus galima sausio 30 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje 16 val.