Moterys greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.

Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios žemėn, apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys“. Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę.

Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė: „Sakykite, kad, jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus“. Šie, paėmę pinigus, taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos.

Kiti skaitiniai: Apd 2, 14. 22-33; Ps 16


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Antrosios Velykų dienos Evangelijos tekstas susideda iš dviejų dalių: Jėzaus apsireiškimo moterims, kurios apie tai praneša mokiniams, ir religinių autoritetų priešinimosi  tikėjimui Jėzaus prisikėlimu, tildant moterų skelbimo garsą. Iš tiesų abu pasakojimai remiasi prisikėlimu ir tuščiu kapu. Tačiau abu pasakojimus skiria ir ryškus kontrastas.

Moterys matė tuščią kapą, angelą baltais drabužiais, grįždamos sutiko Jėzų, einantį jų link, ir jį pagarbino. Jėzus joms tarė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys“.

Sargybiniai irgi matė ir girdėjo Viešpaties angelą, nužengusį iš dangaus, ir apie tai jie paliudijo žydų seniūnams. Bet kokį atsakymą jie išgirdo? „Sakykite, kad, jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė“. Pasirinktas melo kelias. Čia irgi neapsieita be pinigų: kaip Jėzaus mirtis buvo įvertinta pinigais, taip ir jo prisikėlimas.

Evangelijos tekstas sako, jog tiek moterys, tiek sargybiniai „išsigąsta“. Biblijoje „baimė“ nurodo žmogaus Dievo buvimo pajutimą. Vadinasi, moterys ir sargybiniai atsidūrė priešais tą pačią Prisikėlimo tikrovę, ir vis dėlto tik jos patikėjo, o jie, kitų  perkalbėti, nepatikėjo. Mat moterų baimę nugali džiaugsmas, velykinis susitikimas, o sargybiniai išsigandę  „sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi“ (Mt 28, 4).

Protas visada galės rasti kelią, atmetantį susitikimą su Prisikėlusiuoju. Iš tiesų Jėzus liks visais amžiais iki laikų pabaigos tikrove, kurią palies tik pasitikinti ir atvira širdis. Pagaliau – ką liudija Viešpaties pasirinkimas Prisikėlimo žinią pirmiausia apreikšti  moterims, kai to meto kultūroje ir tradicijoje moters liudijimas nieko nereiškė?

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai