Paskutinį balandžio sekmadienį – šiemet balandžio 24-ąją – minima Pasaulinė gyvybės diena. Ją  švęsti 1991 m. pasiūlė Kardinolų konsistorija, taigi šiais metais galima minėti 25-ąją Gyvybės dienos sukaktį. Tačiau ši šventė išpopuliarėjo popiežiui Jonui Pauliui II 1995 m. paraginus ją aktyviau švęsti.

Pasaulinės gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų, technologinių manipuliacijų su žmogaus embrionais  ir eutanazijos problemas. Ši diena kalba ir apie vyro bei moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą, nes šeima yra naujos gyvybės lopšys. Gyvybės dieną taip pat prisimenami visi, kurie ne savo noru iškeliavo į Amžinojo Tėvo namus: paniekintieji, nukankintieji, ištremtieji, nužudytieji. Gyvybės diena – tai meilės įstatymo laikymosi diena, kai padedame visiems silpnesniems, mažiems, ligoniams ir visiems, kuriems reikia mūsų pagalbos, kai neskirstome žmonių į vertingus ir nevertingus, atgyvenusius, pasenusius.

Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Evangelium vitae rašė: „Be to, kas tik nukreipta prieš pačią gyvybę, kaip antai, bet kokia žmogžudystė, genocidas, abortas, eutanazija ir apgalvota savižudybė; kas tik pažeidžia asmens neliečiamumą, kaip žalojimas, kūno ar dvasios kankinimas, bandymai pavergti pačią sielą; kas tik prieštarauja žmogaus orumui, kaip nežmoniškos gyvenimo sąlygos, savavališkas kalinimas, trėmimas, vergija, prostitucija, prekiavimas moterimis ir jaunuoliais; taip pat žeminančios darbo sąlygos, kai su darbininkais elgiamasi kaip su grynais pelnymosi įrankiais, o ne kaip su laisvais ir atsakingais asmenimis, – visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi. Jie nuodija žmogiškąją civilizaciją ir labiau pažemina tai darančiuosius negu skriaudžiamuosius. Jie taip pat skaudžiausiai pažeidžia Kūrėjo garbę.“

1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsiliepdama į Šv. Tėvo raginimą, nutarė Pasaulinę gyvybės dieną minėti ir Lietuvos bažnyčiose. Šią dieną apie svarbias gyvybės išsaugojimo problemas kalbama ne tik bažnyčiose, bet ir rengiamos paskaitos, konferencijos, įteikiami apdovanojimai, organizuojami piligriminiai žygiai.

Pažvelkime, o kas šiemet įvairiose Lietuvos parapijose siūloma norintiems įprasminti Pasaulinę gyvybės dieną ir prisidėti prie gyvybės kultūros skleidimo bei puoselėjimo?

Renginiai Pasaulinės gyvybės dienos proga Lietuvos vyskupijose

Vilniaus arkivyskupija

Šį sekmadienį, balandžio 24 d., 17 val., Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos salėje (Gedimino pr. 3) įvyks „Gyvybės apdovanojimai“, skirti paminėti Pasaulinę gyvybės dieną ir pagerbti prie gyvybės kultūros puoselėjimo labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas bei iniciatyvas. Iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu bus įteiktos aštuonios simbolinės gyvybės lašo formos statulėlės aštuonių skirtingų nominacijų laimėtojams, tarp kurių – „Už šeimos stiprinimą“, „Už fizinę ir dvasinę pagalbą silpnesniam“, „Už gyvybei palankų verslą“, „Už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą“ ir kt. Anot organizatorių, apdovanojimų tikslas – padėkoti tiems, kurie nelieka abejingi, ištiesia pagalbos ranką silpnesniam, gyvena ne tik dėl savęs, tačiau taip pat ir padrąsinti mūsų visuomenę sekti šiais šviesiais pavyzdžiais. Renginio metu muzikinius kūrinius atliks Lietuvos operos solistas Vytautas Juozapaitis, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios choras „Melika“ ir kt. Renginys nemokamas ir atviras visuomenei.

Apdovanojimus organizuoja žurnalasAteitis“, interneto dienraštis Bernardinai.lt ir Marijos radijas. Renginio globėjas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Balandžio 25 d. nuo 9 val. Vilniuje, LR Seime, vyks jubiliejinė konferencija Pasaulinei gyvybės dienai ir Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos 25-mečiui paminėti „Iššūkiai ir galimybės puoselėjant gyvybės kultūrą Lietuvoje“. Renginio metu bus skaitomi pranešimai alkoholio vartojimo, kaip mirties priežasties, savižudybių, patyčių, krizinio nėštumo tematika. Per konferenciją bus apdovanoti Gyvybės gynėjai. 

Kaišiadorių vyskupija

Balandžio 22 d., penktadienį, artėjant Pasaulinei gyvybės dienai tikintieji kviečiami į adoraciją Kaišiadorių katedros Gailestingumo koplyčioje, o balandžio 24 d., sekmadienį, Kaišiadorių katedroje Gyvybės dienos proga 10 val. bus aukojamos šv. Mišios.

Balandžio 24 d., sekmadienį, 11 val. po Mišių, Želvos parapijos namuose bus atidaryta fotografijų paroda ,,Želvos krašto šeimos senose fotografijose“. Jo metu vyks nuotraukų pristatymas, aptarimas akcentuojant šeimą kaip didžiausią vertybę ir vaikų auginimą kaip šventą kiekvienos šeimos pareigą.

Balandžio 24 d., sekmadienį, Molėtuose (po Sumos), Stirniuose ir Videniškiuose po šv. Mišių tikintieji bus kviečiami pasiimti informacinius lankstinukus ir prisiimti misiją juos perduoti kaip žinią kitam žmogui. (Kiekvienoje bažnyčioje bus Šeimos centro savanorių šeima.)

Balandžio 24 d. Vievyje Gyvybės diena bus paminėta šv. Mišių metu. Bus dėkojama Dievui už neįkainojamą gyvybės ir gyvenimo dovaną, už buvimą Dievo bendradarbiais Jo pasaulio kūrimo darbe, už vaisingumo dovaną, už kiekvieną pradėtą kūdikį, kad jam būtų leista džiaugtis gyvenimu. Taip pat bus meldžiamasi už šeimas, negalinčias susilaukti vaikų, kad Viešpats teiktų joms dvasinės stiprybės ir kad jos neprarastų vilties susilaukti atžalų. Melsimės už paliktus ir šeimos neturinčius vaikus, kad Dievas per mus juos apglėbtų savo tėviška ir motiniška meile, kurios jie yra netekę.

Gyvybės diena taip pat  bus minima dekanatuose ir parapijose 24 d. šv. Mišių metu.

Kauno arkivyskupija

Balandžio 24 d., sekmadienį, Kaune vyks konferencija „Iššūkis gyvybei“, organizuojama lytiškumo ugdymo programos „Pažink save”. Konferencijos metu bus klausomasi ir diskutuojama apie iššūkius, su kuriais susiduria gyvybė, nevaisingumą, dirbtinį apvaisinimą, naprotechnologiją ir kita. Konferenciją organizuoja ir joje kviečia dalyvauti Kauno arkivyskupijos Šeimos centras. Renginys  prasidės 10 val. šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje (Aleksoto g. 3). Vėliau konferencija tęsis Kauno arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5). Norintieji papietauti privalo užsiregistruoti el.paštu – seimos.c@kn.lcn.lt.

Daugiau informacijos: http://kaunoarkivyskupija.lt/?id=21&placiau=1279

Panevėžio vyskupija

Balandžio 24 d. 10.30 val. – šv. Mišios Panevėžio Šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčioje, skirtos Pasaulinei gyvybės dienai.  Po šv. Mišių – paminėjimas prie paminklo Negimusiam kūdikiui, kurį organizuoja parapijos šeimų grupė.

Paminint gyvybės dieną:

Balandžio 24 d. 10.30 val. – šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijoje; 

Balandžio 24 d. 11 val. – šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje;

Balandžio 24 d. 11.30 val. – šv. Mišios Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje

Balandžio 24 d., sekmadienį, Pasaulinės gyvybės dienos proga vyks Zarasų parapijos šeimų šventė. Ji prasidės 12 val. iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias aukos Vilniaus akademinės sielovados kapelionas Povilas Narijauskas. Mišių metu vyks Santuokos įžadų atnaujinimas ir bažnytinės santuokos sukakčių paminėjimas – 5,10,15,25,50 ir t.t. metų. Zarasų Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas R. Kavaliauskas norinčiuosius, kad juos pagerbtų ir jiems būtų meldžiama Dievo palaimos, prašo apie tai pranešti jam el. paštu kavaliauskas@gmail.com

Telšių vyskupija

Balandžio 21 d., ketvirtadienį, Gyvybės diena bus minima Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje  18.00 val. šv. Mišiomis.

18.30 val. – pamąstymai ir pabendravimas su parapijos  bendruomene bei sužadėtiniais apie Gyvybės stebuklą ir jos išsaugojimą (vedančioji – Šeimos centro savanorė, psichologė Diana Lučinskienė).

Balandžio 24 d., sekmadienį, po Sumos šv. Mišių Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus paminėta Gyvybės diena, taip pat ta proga bus pasodinti keletas medelių (tai padarys jaunos šeimos).

Klaipėdos miesto šeimos centras, minėdamas Gyvybės dieną, organizuoja seminarus sutuoktinių poroms, skirtus tarpusavio santykiams stiprinti – „Per juokus į geresnę santuoką“. Seminarai vyks balandžio 22–23 dienomis Priekulės  kultūros centre, Turgaus g. 4. Pradžia – 22 d., 19 val. (būtina išankstinė registracija tel.: +370 614 21451) ir Klaipėdos miesto šeimos centre (Tilžės g. 26) 29–30 dienomis. Pradžia – 29 d. 18 val. (būtina išankstinė registracija tel.: +370 679 88315).

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje balandžio 24 d. 10 val. bus aukojamos šv. Mišios paminint Gyvybės dieną.

Šiaulių vyskupijos  bažnyčiose minint Pasaulinę gyvybės dieną balandžio 24 d. taip pat bus meldžiamasi už gyvybę.

Vilkaviškio vyskupija

Balandžio 24-ąją vilkaviškiečiai kviečiami paminėti Pasaulinę gyvybės dieną Vilkaviškio parapijos namuose (Vytauto g. 83). Jos metu nuo 10 val. vyks kraujo donorystės akcija „Tu gali padovanoti Gyvenimą“. 12 val. bus aukojamos šv. Mišios Švč. M. Marijos apsilankymo katedroje, o nuo 13 iki 17 valandos dalyviai kviečiami į užsiėmimus įvairiose amžiaus grupėse tema „Gyvenimas ir gyvybė – didžiausia vertybė“. Suaugusiems užsiėmimą ves kun. teol. dr. Rimantas Skinkaitis. Paaugliams – kun. teol. lic. Vidmantas Striokas. Vaikams – Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoriai. Renginio metu Nacionalinio transplantacijos biuro atstovai skaitys pranešimą „Ko verta donorystės dovana“, šventę paįvairins jaunimo grupės koncertas ir muzikiniai intarpai. Renginio metu bus skelbiami nuotraukų, piešinių konkurso nugalėtojai.

Švęsti Pasaulinę gyvybės dieną galima ir dalyvaujant piligriminis žygyje Alytus – Pivašiūnai „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI, NES JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO (Mt 5,7)“, kuris vyks balandžio 23 d., šeštadienį. Žygis taip pat skirtas ir Gailestingumo metams bei Pasaulio jaunimo dienoms paminėti. Jis prasidės 7.30 val. Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje, baigsis apie 20 val. Organizatoriai kviečia visus aktyviai dalyvauti. Ypač laukiamos šeimos ir jaunimas.

Žygio programa ir informacija čia:  http://vilkaviskis.lcn.lt/own/pdf/2016/Piligriminis%20%C5%BEygis_Alytus.pdf

Balandžio 27 d., trečiadienį Kazlų Rūdos Viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 21) vyks Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas. Jo metu pranešimą skaitys gydytoja neonatalogė, docentė, medicinos mokslų daktarė Eglė Markūnienė.

Pagal Lietuvos šeimos centro, www.katalikai.lt ir Bernardinai.lt informaciją parengė Jurga Žiugždienė