Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė Etikos ir procedūrų komisijai perdavė nevyriausybinių organizacijų skundą dėl J.Sabatausko piktnaudžiavimo vilkinant Konstitucijos 38 str. pataisos svarstymą. Tačiau tai neprivertė J.Sabatausko pakeisti savo strategijos – jis ir toliau neleidžia svarstyti itin svarbaus projekto savo vadovaujamame komitete. Socialdemokratas nutarė dar šiek tiek pratempti vėl paskelbdamas klausymus, kuriuose priešingų pozicijų atstovai turėtų pasikeisti nuomonėmis.

Tačiau į klausymus pakviestos nevyriausybinės organizacijos žada juos boikotuoti. Jos Seimo vadovybei pateikė pareiškimą, kuriuo atsisako dalyvauti klausymuose.

„Klausymų pratęsimą vertiname kaip siekį sužlugdyti Konstitucijos pataisos priėmimą. Visuomeninės organizacijos žada nedalyvauti klausymuose, nes pozicijos jau buvo išsakytos daug kartų“, – sako Laisvos visuomenės instituto vadovė, teisininkė Kristina Zamarytė-Sakavičienė.

Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė antrina:

„Klausimo grąžinimas vėl į klausymų stadiją sukelia mintis, kad komiteto nariai vengia prisiimti atsakomybę ir aiškiai išreikšti savo, kaip tautos atstovų, poziciją dėl šeimos sąvokos. Tokiu būdu jie trukdo savo poziciją išreikšti likusiems Seimo nariams, kurie negali dėl projekto balsuoti Seimo posėdyje. Seimo narius juk renkame ne tam, kad jie mūsų tik klausytųsi, bet ir kad išklausę spręstų. Tai atsakomybės prisiėmimo klausimas. Visi puikiai suvokiame, kiek nedaug tereikia: išreikšti savo poziciją balsuojant. Na, bet tą poziciją pirmiausia reikia turėti...“

Reikalauja neeilinio posėdžio

Seimo statutas nustato, kad ne tik komiteto pirmininkas sprendžia dėl klausimo svarstymo komitete. Neeiliniai komitetų posėdžiai turi būti rengiami ir ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių reikalavimu. Remdamiesi šia statuto nuostata, TTK nariai Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Stasys Šedbaras ir Vytautas Brundza pareikalavo Konstitucijos pataisą svarstyti neeilinio posėdžio tvarka.

Tačiau ir šį reikalavimą J.Sabatauskas ignoruoja – į trečiadienio posėdžio darbotvarkę Konstitucijos pataisos jis neįtraukė. Seimo nariai šį faktą pateiks kaip papildomą vilkinimo įrodymą Seimo Etikos ir procedūrų komisijai.

TTK narė V. Aleknatė-Abramikienė teigia nesitikėjusi, jog TTK pirmininkas ignoruos ir imperatyvias Seimo statuto nuostatas: „Mes trise su kitais komiteto nariais pareikalavome svarstyti klausimą neeiliniame posėdyje, kaip tai numato Seimo statutas. Kadangi neeilinis posėdis vis tiek nebuvo sušauktas, turime apie šį galimą Seimo statuto pažeidimo faktą informuoti Etikos ir procedūrų komisiją. Tikimės, kad kažkokiu būdu komiteto pirmininkas bus priverstas pagaliau artimiausiu metu įtraukti Konstitucijos pataisą į darbotvarkę ir pateikti Seimui komiteto išvadą.“

Nevyriausybinių organizacijų reakciją sukėlė Konstitucijos pataisos, kurioje kalbama apie šeimą, vilkinimas. Šią pataisą prieš daugiau nei dvejus metus pateikė net 106 Seimo nariai. Pagal Seimo Statutą prieš Konstitucijos pataisos svarstymą Seime yra reikalinga Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) išvada. Šio komiteto pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas asmeniškai prieštarauja pataisai ir savo nuožiūra neįtraukia jos į TTK darbotvarkę, todėl likę Seimo nariai negali dėl projekto balsuoti ir taip išreikšti savo valią.

„Šio Seimo kadencija netrukus pasibaigs. Apmaudu stebėti, kaip vienas Seimo narys gali užblokuoti kitų Seimo narių sprendimą, neleisdamas to klausimo svarstymo Seime. Tai nesuderinama su pamatiniais demokratijos principais“, – stebisi Laisvos visuomenės instituto direktorė, teisininkė Kristina Zamarytė-Sakavičienė.