Ateinu kaip gailestingumo karalius. – Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2016. 148 p.: iliustr.

Vaidoto Kvašio estampai

Bernardinai.lt ką tik išleido labai lauktą knygą „Ateinu kaip gailestingumo Karalius“, skirtą jubiliejiniams Gailestingumo metams, kuri liudija ir visų Jūsų solidarumą ir skleidžia bendrystės kvapą. Ją įsigyti galėsite Gailestingumo kongrese knygų palapinėje Katedros aikštėje jau šį savaitgalį.

Tai knyga, kurią įkvėpė šv. Faustinos Kovalskos Dienoraščiai, taip pat popiežiaus Pranciškaus iniciatyva paskelbti Gailestingumo jubiliejų.

Knygą sudaro 33 dailininko Vaidoto Kvašio piešiniai ir 33 apmąstymai Dievo gailestingumo tema. Dailininkas,  taip pat tekstų autoriai – kardinolas, vyskupai, dvasininkai, vienuoliai, pasauliečiai, dalinasi savąją susitikimo su Viešpaties gailestingumu patirtimi. Ši knyga skirta kiekvienam žmogui, ieškančiam santykio su Dievu, alkstančiam tikėjimo, vilties ir meilės.

Knygoje atrasite popiežiaus Pranciškaus, arkivysk. Gintaro Grušo, arkivysk. Luigi Bonazzi, Sigito Tamkevičiaus SJ, br. Luko Skroblo OSB, ses. Renatos Vanagaitės, kun. Arūno Peškaičio OFM, kun. Nerijaus Pipiro, t. Jurgio Czarniawski, šv. popiečiaus Jono Pauliaus II, kun. Kęstučio Vaškelio, ses. Elenos Faustinos Andrulytės SF, Andriaus Navicko, t. Pranciškaus Ksavero Cazali CSJ, kun. Jurij Vitkovskij, Jono Tamošiūno, Vladimiro Solovej, Algio Neverausko, t. Marie-Dominique Philippe OP, Peterio Krefto, t. Elio Leydso CSJ, kun. Kęstučio Dvarecko, ses. Ligitos Riliškytės SJE, br. Juliaus Sasnausko OFM, ses. Dominykos Marijos Miliūtės CSJ, kun. Mariuszo Arkadiuszo Marszaleko, br. Bernardo Verbicko OP ir kitų tekstus, skirtus Gailestingumo temos apmąstymams.

Gailestingumo knyga

Kviečiame perskaityti knygos sudarytojų A. Navicko ir kun. K. Dvarecko palydėjimą šiai knygai.

Pradžioje buvo Dievo Gailestingumas. Paradoksalus atsakas į nuopuolį. Malonė, už kurią sumokėta didžiausia kaina. Mirties kryžius, pražydęs Gyvenimu, įaugančiu į kiekvieną mūsų „taip“. 

Dievui nė vienas „taip“ nėra per menkas.

Jis pasirinko šv. Faustiną kaip Gailestingumo liudytoją, ir ji pasakė „taip“.

Jis pasirinko pal. Mykolą Sopočką kaip šv. Faustinos palydovą, ir jis pasakė „taip“.

Jis įkvėpė dailininką Vaidotą per grafikos darbus padėti mums artintis prie Gailestingumo slėpinio, ir jis pasakė „taip“.

Jis įkvėpė dvasininkus, vienuolius, vienuoles, pasauliečius įžodinti savąją Gailestingumo patirtį, ir šie ištarė „taip“.

Jis pakvietė Andrių, Kęstutį, Gediminą, Eleną Faustiną, Agnę tapti knygos, kurioje
piešinių ir tekstų dermė drąsina kiekvieną skaitytoją atverti širdį Gailestingumui,
pribuvėjais. Ir jie pasakė „taip“.

Jis pakvietė visus, kurie gali prisidėti prie šios knygos gimimo, ir radosi tie, kurie sakė „taip“.

Dabar Viešpats kreipiasi į Tave, skaitytojau, – ar turi drąsos išpažinti Dievą kaip
Gailestingumą ir tarti: „pasitikiu Tavimi“?

Dievas visada palieka pasirinkimą. Kiekvienas galime sakyti tiek „taip“, tiek „ne“. Tačiau visi „ne“ galiausiai nugarma į nebūties bedugnę ir nėra prasmės jų prisiminti. Išlieka tik „taip“, kurių nė vienas Dievui nėra per menkas. Pabaigoje bus Dievo Gailestingumas. Nenustojantis stebinti atsakas į mūsų nuopuolius. Malonė, už kurią sumokėta didžiausia kaina. Gyvenimas, kuris atsiveria per Kryžiaus „taip“ duris.

Knygą galima įsigyti ir Bernardinai.lt knygyne ČIA

Gailestingumo knyga

„Dievo Gailestingumas yra tos įsčios, kurios mus, augančius atgailoje, išnešioja ir pagimdo dangiškajam gyvenimui. Taigi, Dievo Gailestingumas yra Dievo širdingumas.“

ses. Renata Vanagaitė SSC

Gailestingumo knyga

„Ne, gailestingumas – tai ne glostymas „paplaukiui“. Greičiau – tiesa, kuria laikosi pasaulis. Tiesos paskatinti ir mes galime čia būti. Laikytis. Tverti. Ištverti ir net kažką sutverti.“

kun. Arūnas Peškaitis OFM

„Gerai, jei gailestis mus veda į užuojautą, o užuojauta – į gailestingumą. Tik gailestingumas vainikuoja  meilę, kurios užuomazgos slypi užuojautoje ir gailestyje.

Kun. Vladimir Solovej