Vakar (antradienį) Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei buvo pateikta peticija „Už programą, kuri neskatina mokinių lytinių santykių”. Peticiją pasirašė beveik trys tūkstančiai asmenų. Šia peticija yra išreiškiamas palaikymas parengtam Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos projektui (toliau – Programa), kuriuo yra numatoma ne tik teikti informaciją, bet ir ugdyti mokinių vertybes.

Anot peticijos autorių, ne visi mokiniai jau yra lytiškai aktyvūs, todėl informacija turi būti teikiama taip, kad nepaskatintų anksti pradėti lytinių santykių: „Suprantame, kad dalis mokinių yra lytiškai aktyvūs ir jiems turi būti teikiama jų amžiui tinkama informacija apie lytiškumą, kontracepciją ir lytiškai plintančias ligas. Tačiau ši informacija negali būti tokio pobūdžio, kuri skatintų ar pateisintų vaikų ir paauglių ankstyvus lytinius santykius”, – teigiama peticijoje.

Peticijoje nurodoma, kad šalia informacijos apie kontracepciją teikimo, svarbu ugdyti ir mokinių dorovines vertybes, kurios įgalintų juos pasiekti emocinę brandą ir nesirinkti rizikingo lytinio elgesio. Peticiją pasirašę asmenys siūlo vaikams diegti suvokimą, kad lytiniai santykiai nėra tik trumpalaikis malonumas, bet sieti juos su meile, apimančia įsipareigojimą vienas kitam ir atsakomybę.

Peticija buvo parengta pagal viešą kreipimąsi į ministrę, kurį pasirašė net 55 nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios vaikų, tėvų ir šeimų interesus. Organizacijos rėmėsi gausiais moksliniais šaltiniais ir prašė Programą orientuoti į sveiko gyvenimo būdo propagavimą, kurio tikslas yra paauglių lytinės elgsenos keitimas, skatinantis lytinius santykius atidėti iki pilnametystės. Organizacijų kreipimąsi rengė socialinių mokslų, biomedicinos, psichiatrijos ir teisės specialistai. Kreipimesi nurodomi mokslo duomenimis grįsti faktai ir argumentai, patvirtinantys, kad toks ugdymas yra geriausias vaikams

Laisvos visuomenės instituto vadovė Kristina Zamarytė-Sakavičienė atkreipė dėmesį į tai, kad iš esmės Programos turinys yra sveikintinas. Tačiau joje yra ir tokių nuostatų, kurios nesuderinamos su Programoje įvardintais tikslais: „Susirūpinimą kelia, pavyzdžiui, reikalavimas, kad 6-7 klasių mokiniai gebėtų įvardinti, jog asmenys gali būti: heteroseksualios, homoseksualios, biseksualios orientacijos. Negana to, septintokams turėtų būti įdiegtas suvokimas, kad homoseksuali ir biseksuali orientacijos yra tiesiog „dalis žmogaus lytiškumo įvairovės“. Vyresnių klasių mokiniai turėtų būti mokomi laisvai priimti savo lytinę orientaciją“.

Nevyriausybinės organizacijos pateikė pasiūlymus programai, kurie turės būti apsvarstyti iki rugpjūčio 3 d. K. Zamarytės-Sakavičienės nuomone, su homoseksualumu susijęs rizikingas elgesys programoje pateikiamas pernelyg pozityviai: „Nors programa turi tikslą ugdyti sveikatai palankius gebėjimus, tačiau kažkodėl nesirengiama mokinių informuoti apie homoseksualių lytinių santykių žalą sveikatai – didžiulę riziką užsikrėsti AIDS ir kitomis ligomis. Su lytinės orientacijos įvairovės propagavimu susijusias nuostatas reikalinga koreguoti”.