Šiandien Mykolo Romerio universitete moksline konferencija prasidėjo šią savaitę vykstantys renginiai, skirti Jaunimo politikos 20-mečiui Lietuvoje.

„Pradėjus nuo pirmųjų mažų žingsnių, šiandien galime didžiuotis sukūrę pažangią, sektiną jaunimo politiką, o sukaupta patirtimi esame kviečiami dalintis ir su kitomis šalimis. To nebūtume pasiekę be mokslininkų ir praktikų pastangų sintezės, didelio jaunimo organizacijų įsitraukimo bei bendro noro pasiekti gerų rezultatų“, – sveikindama šiandien konferencijos „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“ dalyvius sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Mykolo Romerio universitetu bei kitais partneriais organizuotoje konferencijoje pristatomi specialistų ir jaunimo atstovų pranešimai ir diskutuojama apie jaunimui aktualias sritis.

Šiandien Mykolo Romerio universitete taip pat iškilmingai pristatytos partnerių lentelės, skirtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei kitoms įstaigoms, taip pagerbiant organizacijas, su kuriomis sėkmingai plėtojamos bendros veiklos.

Lietuvos jaunimo politikos pradžia siejama su pirmojo reikšmingo dokumento – Valstybinės jaunimo politikos koncepcijos – patvirtinimu. Joje buvo apibrėžti jaunimo politikos tikslai, principai, už įgyvendinimą atsakinga struktūra.

Per 20 metų sukurta teisinė bazė ir visa institucinė sistema jaunimo politikai formuoti bei įgyvendinti. Nustatyti jaunimo politikos principai, sritys, jaunimo politikos organizavimas ir valdymas. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti atviroje ir demokratinėje visuomenėje, įgyvendinamos programos, kuriomis skatinamos jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvos. Kiekvienoje savivaldybėje finansuojama po 1 jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybę.

Be to, stiprinami nevyriausybinių jaunimo organizacijų ryšiai su valstybės ir savivaldybių institucijomis, teikiama ES struktūrinių fondų ir programų parama. Per paskutinius kelerius metus taip pat gerokai išaugo atvirų jaunimo centrų skaičius ir dabar siekia 32, atvirų jaunimo erdvių – net 174.

Rugsėjo 8–11 d. tiek sostinėje, tiek ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose jaunimas kviečiamas į diskusijas, proto kovas, susitikimus su jaunaisiais verslininkais, sporto, pramoginius ir kultūrinius renginius. Juos organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su jaunimo atstovais. Informaciją apie šiuos renginius galima sekti socialiniame tinkle „Facebook“.