Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje

Rugsėjo 21-oji Šv. Mato gimnazijai – ypatinga diena, nes Bažnyčia mini apaštalą ir evangelistą šv. Matą. Mūsų gimnazija didžiuojasi turėdama šv. Mato vardą, tai brangina ir vertina. Apie jo pašaukimą skaitome evangelijos pagal Matą devintajame skyriuje: „Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį“ (Mt 9, 9). 

Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje

Kaip Jėzus pašaukė šv. Matą, taip jis gali pašaukti ir mus. Pašaukimas gali įvykti visur ir bet kuriuo metu: gali įvykti šiandien, dabar, gali įvykti čia. Kiekvieną iš mūsų Jėzus šaukia keisti savo gyvenimą, nešti meilę ten, kur esame kviečiami ir laukiami. Nuo ankstyvo ryto gimnazijoje vyravusi šventinė nuotaika kvietė mokinius ir visą bendruomenę įsitraukti į įvairias veiklas: rašyti linkėjimus gimnazijai, svarstyti, kokia būtų svajonių mokykla. 5-6 klasių mokiniai dalyvavo protmūšyje „Ką žinai apie šv. Matą?“. Ypatingo dėmesio sulaukė gimnazijos teatro studijos „Kubas“ spektaklis „Aukselis“ (pagal. V.Landsbergio ,,Angelų pasakas“), kvietęs susimąstyti apie tikrąsias vertybes mūsų gyvenime, kokias savybes turime išsiugdyti, ko savyje atsikratyti ir kaip sužinoti pagrindinius sielos uždavinius.  6-I klasių mokiniai atidžiai klausė tikybos mokytojos L. Šumauskienės pasakojimo apie šv. Mato gyvenimą. Istorija nejučiomis privertė suklusti, jog kiekvienam žmogui yra paskirtas gyvenimo kelias. Tik atsiliepdamas į Dievo pašaukimą, žmogus gali būti laimingas ir daug pasiekti gyvenime. 

Mokiniai, kurie teisingai atsakė į klausimus apie Caravaggio fotodrobę „Mato pašaukimas“, laimėjo direktoriaus įsteigtus saldžius prizus.

Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje

Vakarinė šventės dalis prasidėjo Šv. Mišiomis Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge koncelebravo šeši kunigai, tarp jų ir šventėje dalyvavęs Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Rytis Gurkšnys SJ. Šv. Mišių metu ypatingas dėmesys skirtas tikinčiųjų bendrystei, savojo kelio paieškai. Gimnazijos direktorius kunigas Rytis Baltrušaitis pamoksle taip pat išsakė mintis apie pašaukimą. Kalbėjo, jog kiekvienas kasdienybėje patiriame ir džiaugsmo, ir skausmo, pakilimo ir nuopuolių, turime dorybių, tačiau kartais padarome ir nuodėmių, tačiau neturėtume pamiršti Jėzaus žodžių: „Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, o nusidėjėlių.“ Pamokslininkas akcentavo, kad žmogaus praeitis nėra kliūtis Dievui veikti, kvietė nedvejojant atsiliepti į Jėzaus kvietimą ir tarp gausybės žodžių surasti vietos Dievo žodžiui. Mes privalome pasitikėti ir priimti savo pašaukimą taip, kaip jį priėmė šv. Matas.

Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje
Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje

Šventė tęsėsi gimnazijos aktų salėje, kur mokyklos mokiniai kvietė svečius, mokytojus dalyvauti žodžio ir muzikos puotoje. Vyskupas R. Norvila, pristatydamas foto įspūdžių alėją iš šią vasarą Krokuvoje vykusių Pasaulio jaunimo dienų, pastebėjo, jog kasdienybėje kiekvienas atkreipiame dėmesį į skirtingus dalykus, tačiau juos jungia ir bendri dalykai: artimo meilė, tikėjimas, nuoširdus bendravimas. Vakaro metu buvo išsakyta daug nuostabių žodžių ir linkėjimų, kuriuos išsakė kitų mokyklų vadovai (Marijampolės marijonų gimnazijos direktorius Saulius Andriuška, Rokų gimnazijos direktorė Rūta Buinickienė) visuomenininkai, švietimo skyriaus atstovai.

Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje
Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje

Šv. Mato vardas reiškia ,,Dievo dovaną“, todėl visai gimnazijos bendruomenei linkėta dangiškosios palaimos, kad mokykla taptų išskirtinė, kitokia, tvirta siekdama autentiško tikslo.

Teksto autorė yra lietuvių kalbos vyr. mokytoja