Mažesnieji broliai pranciškonai skelbia prakartėlių konkursą „Pasitikim kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ ir kviečia lapkričio 14 – gruodžio 15 dienomis pristatyti konkursines prakartėles į Lietuvos pranciškoniškas parapijas bei vienuolynus. 

Pirmą kartą organizuojamo Prakartėlių konkurso tikslas – per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti šventų Kalėdų slėpinį – Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus tvartelyje – bei paskatinti pasigaminti prakartėlę patiems.

Tokią prakartėlę, kokią žinome dabar, pirmą kartą 1223 metais sugalvojo šventasis Pranciškus Asyžietis. Ruošdamasis švęsti Kalėdas Grečio gyvenvietėje, jis paprašė, kad  šalimais Grečio užtiktoje oloje būtų atkartota Jėzaus gimimo scena – padėta šieno, atvesti jautis ir asilas, atneštas žaislinis kūdikis – ir ten būtų aukojamos šv. Mišios. Netrukus prakartėlių tradicija išplito po visą pasaulį.

„Pranciškus troško pamatyti, atkartoti ir parodyti žmonėms įsikūnijusį Dievą, – sako konkurso iniciatorius, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. – Kaip šv. Pranciškaus biografijoje rašo Tomas Celanietis, „toks regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis žmonių apie kūdikėlį Jėzų jau buvo užmiršę, tačiau malonei veikiant, savo tarno Pranciškaus jis buvo prikeltas ir daugiau niekad neužmirštas.“ Manau, jog kaip šv. Pranciškaus laikais, taip ir šiandien yra labai panaši situacija. Kalėdų šventės visame pasaulyje švenčiamos labai plačiai, bet kuo toliau, tuo labiau išsitrina šventės esmė, ji pradedama vadinti „sezonine švente“. Prakartėlių gamyba namuose, kai ją drauge daro tėveliai ir vaikai, turėtų pasitarnauti tam, kad būtų atgaivinta pati centrinė šv. Kalėdų žinia, jog Kalėdos yra Dievo gimimo Žemėje šventė.” 

Nuo gruodžio 18 dienos iki šv. Kalėdų konkursinės prakartėlės bus eksponuojamos vietinėse pranciškonų bendruomenėse ir parapijose (Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje, Pakutuvėnuose ir Kryžių kalne), kur iki gruodžio 26 dienos vyks rinkimai ir bus išrenkamos trys gražiausios prakartėlės. Prakartėlės laureatės keliaus į Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią (Maironio g. 10), kur gruodžio 30 dieną (per Šventosios Šeimos šventę) bus atidaryta gražiausiųjų konkursinių prakartėlių paroda. Paroda veiks iki sausio 8 dienos, Trijų Karalių iškilmės. Specialiai sudaryta komisija paskelbs konkurso nugalėtoją bei kitas nominacijas laimėjusias prakartėles sausio 8 dieną. Pagrindinis konkurso prizas – Neapolyje (Italijoje) pagaminta tradicinė prakartėlė. 

Jėzaus gimimo freska Grečio vienuolyne. Kairėje atvaizduotas kūdikėlį Jėzų sveikinantis šv. Pranciškus.

KONKURSO NUOSTATAI:

Prakartėlę į artimiausią konkurso organizatorių nurodytą vietą reikia pristatyti nuo lapkričio 14 iki gruodžio 15 dienos (imtinai). Atiduodant prakartėlę reikia užpildyti dalyvio anketą. Prakartėles darbo valandomis (arba savaitgalį) priima:

 • Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija (Maironio g. 10). Koordinatorius – Valdas Titas Ancevičius (+370 650 74189)
 • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija (Vilniaus g. 2). Koordinatorė – Giedrė Gagilaitė (+370 686 30227)
 • Kauno Šv. Jurgio bažnyčia (Papilio g. 7). Koordinatorė – Aldona Šidagienė (+370 673 42916)
 • Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (Savanorių g. 4). Koordinatorius – br. Carlo Bertagnin OFM (+370 614 67569)
 • Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapija (Minijos g. 22, Pakutuvėnų k.). Koordinatorė – Jūratė Lapienienė (+370 683 59727)
 • Kryžių kalno vienuolynas (Jurgaičių k., Meškuičių sen.). Koordinatorius – br. Andrius Dobrovolskas OFM (+370 698 44769)
 1. Rekomenduojama, kad Prakartėlę kurtų ir konstruotų visa šeima – ir tėveliai, ir vaikai, ir išradingi seneliai.
 2. Prakartėlė turi būti trimatė, t. y. turėti ilgį, plotį ir aukštį, tačiau pagrindo matmenys neturi viršyti A3 formato (30 cm*42 cm).
 3. Prakartėlę galima gaminti iš bet kokių žmonėms ir aplinkai nepavojingų bei negendančių medžiagų – molio, popieriaus, šiaudų, audinių, medienos, plastilino, modelino, etc.
 4. Prakartėlė turi būti stabili ir pakankamai patvari, kad esant reikalui ją būtų galima transportuoti. Prakartėlės pagrindas turi būti kietas (geriausia iš kartono, plonos faneros).
 5. Prakartėlėje esamų personažų skaičius nėra ribojamas, tačiau figūrėlės ir aplinka turi atspindėti šv. Kalėdų istoriją ir nenutolti nuo esmės. Privalomieji Prakartėlės elementai: tvartelis (grota), kūdikėlis Jėzus, Motina Marija ir globėjas šv. Juozapas. Papildomi elementai: piemenėliai, jautis, asilas, avys.
 6. Įkvėpimo Prakartėlės kūrimui galima semtis iš Evangelijos pagal Luką (Lk 2, 1-21) bei Pranciškoniškųjų šaltinių: Tomo Celaniečio „Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, (139-143 psl.)

Konkursą organizuoja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.

Daugiau informacijos: Facebook puslapyje: @prakarteliukonkursas.

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos informacija

Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos logo