Bažnyčia giliai susirūpinusi dėl Prancūzijos vyriausybės ketinimo įvesti įstatymą baudžiantį už „skaitmeninį kliudymą“ nutraukti nėštumą. Bažnyčios būgštavimus laiške Prancūzijos prezidentui Francois Hollande’ui išsakė arkivyskupas Georges Pontier, Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Nacionalinė asamblėja svarstys įstatymo projektą gruodžio 1 d. Siūlymu norima įstatymiškai persekioti Prancūzijoje sukurtus portalus, suteikiančius nėščioms moterims erdvę laisvai bendrauti ir pasisakyti, kurie dabar yra kaltinami „tyčiniu klaidinimu, bauginimu, psichologiniu ir moraliniu spaudimu su tikslui atkalbėti nuo nėštumo nutraukimo“.

Į Prancūzijos vyriausybės akiratį pateko asociacijos, per internetą siūlančios forumą pasisakyti moterims, kurioms sunku apsispręsti daryti abortą ar ne. Pasak vyriausiojo Prancūzijos katalikų ganytojo, „nėštumo nutraukimas, nesvarbu - savanoriškas ar nesavanoriškas, visuomet yra sunkus ir rimtas veiksmas, giliai paveikiantis sąžinę. Daug moterų, būdamos sudėtingose aplinkybėse, nežino ar tęsti nėštumą ar ne ir jaučia poreikį su kuo nors pakalbėti, paprašyti patarimo“.

Prancūzijos episkopato vadovas atkreipė dėmesį, kad metų pradžioje pertvarkant Prancūzijos sveikatos sistemą buvo panaikintas vienos savaitės terminas moterims apsispręsti prieš darant abortą. Kitaip tariant, moterys, nebesulaukia jokios oficialios paramos, pažymi arkivyskupas Pontier.

Šioms moterims dėmesį skiriantys portalai kompensuoja erdvių, kuriose galėtų pasisakyti, nebuvimą. Be to, šių portalų pasisekimas rodo, kad jie atsiliepia į lūkesčius. Šios internetinės erdvės yra dėmesingos visoms: būna, kad moterys kreipiasi į šias svetaines po aborto, nes joms reikia pasisakyti apie tai, ką patyrė. Kitos nutaria tęsti apsisprendimą už abortą, dar kitos nusprendžia gimdyti savo kūdikį. Situacijų ir pasielgimo įvairovė yra galima, nes šie portalai visuomet suteikia laisvas erdves. Tuo metu Nacionalinėje asamblėjoje svarstysimas įstatymo projektas meta iššūkį prancūzų laisvės pamatams, ypač žodžio laisvei, pažymėjo Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas.

Arkivyskupas laiške svarsto ar gali būti, kad „mažiausias paraginimas tęsti nėštumą vieną dieną bus laikomas psichologiniu ar moraliniu spaudimu“. Todėl siūlymas įvesti bausmę dėl „skaitmeninio kliudymo“ nutraukti neštumą prisidėtų prie to, kad šis veiksmas būtų vis mažiau savarankiškas ir vis mažiau laisvas, o ypač būtų rimtas žodžio laisvės ribojimo internete precedentas. Toks ribojimas yra dar rimtesnis, kai liečia sąžinės laisvės klausimus ir kai tampa rimta grėsme demokratijos principams, parašė laiške Prancūzijos prezidentui Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas.