Mažesniųjų brolių pranciškonų globojama Šv. Jurgio bažnyčia Kaune ketvirtąkart pasipuošė prakartėle. Šiais metais ji atnaujinta ir išsiskiria dideliu angelų choru. Prakartėlę darė Kauno dailės gimnazijos 5 - 6 kl. mokiniai. Mokytojos: D. Rukšėnienė, V. Katkevičiūtė, R. Žmuidienė, D. Čepulienė, D. Šlajienė, G. Dadurkevičienė, J. Galdikaitė, R. Staškevičiūtė.