Per pusnis, su didele kiškine kepure, apšarmojusia barzda, pasišviesdamas liktarna, kaip koks Kalėdų senelis po Vaidotų parapiją vaikštinėja šiandien Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčios kunigas Jurgis Vitkovskij. Jo tikrai laukia visi parapijiečiai, bet labiausiai vaikai. Apie tai jie kartu su savo kunigu papasakojo Vaidotų parapijos Dienos centre.

Kas yra kalėdojimas?

Kunigas Jurgis. Kalėdojimas – kai Kalėdų laiku kunigas aplanko savo parapijiečių namus, juos pašventina, susipažįsta artimiau ir pasveikina su šv. Kalėdomis. Taip, kaip Jėzus su apaštalais lankė žmones jų namuose, kalbėjosi su jais, gydė ir mokė. Aš kalėdoti pradedu nuo pirmo advento sekmadienio ir baigiu lig gavėnios. Pagal Bažnyčios teises kunigas privalo lankyti savo parapijiečius ir susipažinti su jais, kaip tėvas ateiti pas savo vaikus. Žmonės dažnai turi klausimų kunigams, bet mažai progų artimiau susitikti.

Kodėl Kalėdų laiku šventinami namai?

Kunigas Jurgis. Namai šventinami, kad per visus naujus metus juose būtų Dievo palaima. Kaip mes kasdien prausiamės, skalbiame drabužius, tvarkomės, taip ir Dievo palaimą reikia nuolat atnaujinti pašventinant namus. Kodėl mes atėję į bažnyčią švęstu vandeniu persižegnojame? Kad apsivalytume ir Dievo palaima nužengtų ant mūsų.

Visi Vaidotų Dienos centro vaikai labai myli savo kunigą Jurgį, ir kas gi iš jų nenorėtų, kad kunigas apsilankytų jų namuose? Aišku, visiems nepaprastas  įvykis toks brangus svečias! Ir vaikai svarstė, o kaip reikėtų kunigą pakviesti į savo namus?

Vaikai. Pirmiausia reiktų pasitarti su tėveliais, ar galėtų šeima į svečius pasikviesti kunigą, kad pašventintų namus, tuomet labai mandagiai pakviesti.

Kunigas Jurgis. Žmonės gali kunigą pasikviesti užsukę bažnyčioje į zakristiją, bet kartais kunigas pats praneša bažnyčioje, kurią dieną ir kurią valandą, ir kuriuose namuose jis kalėdos. Ir aš pats savo parapijoje stengiuosi kalėdodamas pasibelsti į kiekvienas duris.

O jei jau kunigą pakvietei, jis sutiko ateiti, tai kaip reikėtų jo laukti?

Vaikai. Reiktų išplauti grindis ir nušluostyti dulkes, susitvarkyti namus. Paruošti arbatos.

Kunigas Jurgis. Visų pirma, kunigo reikėtų laukti su gera nuotaika ir atvira širdimi. Būtų puiku, jei apdengtumėt stalą balta staltiese, pastatytumėte kryželį ir uždegtumėt dvi žvakutes, nes kalėdojimas pradedamas ir užbaigiamas malda. Dažnai atėjęs į namus, kur yra vaikų, paprašau parodyti tikybos sąsiuvinį ar pratybas, paklausiu, kaip sekasi tikybos pamokos, ar sekmadieniais ateina į bažnyčią.

Priėmus kunigą savo namuose, gražu pakviesti prie stalo ir pavaišinti arbata, pabendrauti. Turiu didelę šiltą kepurę, specialiai skirtą kalėdojimui, juk kalėdojama pačiu šalčiausiu metų laiku, bet užtat labai šilta susitikti su žmonėmis.

Ar jūs norėtumėte, kad kunigas apsilankytų jūsų namuose?

magnificat vaikams logo