Akimirkos iš praėjusiais metais vykusio žygio. Dainiaus Babilo nuotr.

2017 sausio 14 d. žygio dalyvių kelias prasidės šv. Mišiomis Marcinkonių bažnyčioje 10:30 val. Toliau jis vingiuos nuo klebonijos (joje žygio dalyviai renkasi 11:30val., išeina 13:00val.).

Žygis tęsis vingiuotais keliukais 7 kilometrus per tankius pušynus iki Rudnelės, nuo ten – dar 2 kilometrus iki buvusios J. Vitkaus-Kazimieraičio vadavietės-slėptuvės.

Žygis skirtas pagerbti laisvės kovotojus – ir Sausio 13-osios, ir iš pokario kovų taip ir negrįžusius partizanus.

Organizatoriai ragina visus dalyvius apsirūpinti tinkama avalyne ir rūbais žygiui per pusnis (pusnių dydis priklausys nuo oro).

Nors dalyvių ir lauks paruoštas šiltas maistas po žygio, kiekvienas kviečiamas prisidėti ir taip pat atsivešti sumuštinių, pyragą ar kitų gardėsių. Taip pat organizatoriai ragina pasirūpinti užkandžiais ir šiltais gėrimais pasistiprinimui žygiuojant sau ir bent keliems žygio bendrakeleiviams.

Daugiau informacijos.

Akimirkos iš ankstesniais metais vykusio žygio. Dainiaus Babilo nuotr.
Akimirkos iš praėjusiais metais vykusio žygio. Dainiaus Babilo nuotr.
Akimirkos iš praėjusiais metais vykusio žygio. Dainiaus Babilo nuotr.