Iš kunigo Augustino Liepinio-Byro atsiminimų: „Maironis mėgo Palangos pajūrį. Ir dažnai maudydavosi jūroje. Kad atrastų savo drabužius be akinių, jis nuo paliktų drabužių iki vandens lazda nubrėždavo liniją. Kartą kunigai Petras Rauda ir Povilas Šidlauskas gražiai iš Maironio pajuokavo. Jie užtrynė kojomis Maironio smėlyje pravestą liniją ir pravedė naują prie svetimo žmogaus drabužių. „Kaip čia dabar įvyko?.. Čia ne mano drabužiai...“ – kalba Maironis, sugrįžęs iš pajūrio, ir klausiamai dairosi aplink. Tada prieina prie jo tiedu kunigai: „Mes prelatą nuvesime prie tamstos drabužių...“

Sumezgė dr. Eligijus Raila